nieuws

Plannen Noordelijke IJ-oever te vaag

bouwbreed Premium

amsterdam – De plannen voor de Noordelijk IJ-oever zijn onduidelijk. Dat vindt M. Kloos van het Architectuurcentrum Amsterdam. Een openbaar debat moet helderheid verschaffen. “Als wij de plannen niet begrijpen zijn we vast niet de enigen”, redeneert Kloos.

Niet voor niets wordt de discussie dinsdagavond (10 mei) gehouden in De Baanderij op het NDSM-terrein. Het best bereikbaar met het pontje vanaf Centraal Station. Het veer vaart langs driekwart van de Noordelijke IJ-oever, langs het Shell-terrein, de nieuwe locatie van het New Technology Center van Shell, Buiksloterham en het NSDM-terrein. “Dan kunnen de deelnemers het gebied waar we het over gaan hebben goed in zich opnemen.”

Heel enthousiast is nog maar kort geleden een doorgetimmerd concept-masterplan gepresenteerd dat handelt over de ontwikkeling van het hele gebied, van de Sixhaven tot en met de Noorder IJ-plas. “Maar het rare is dat het stadsdeel Amsterdam Noord heeft aangegeven het plan nooit als formeel masterplan vast te stellen. Het wordt slechts gebruikt als inspiratiebron”, legt de Arcam-directeur uit.

Ook vindt hij het vreemd dat de organisatie Panorama Noord, speciaal in het leven geroepen ter uitvoering van de plannen voor de gehele strook van de Noordelijke IJ-oever, is opgeheven en vervangen door het projectbureau Noordwaarts, dat handelt over nog minder dan de helft van het oorspronkelijke gebied van het masterplan.

“Bovendien vloeide Panorama Noord voort uit het stadsdeel, terwijl Noordwaarts bestaat uit een coalitie van het stadsdeel én de centrale stad. Dat is ruimtelijk, organisatorisch en politiek gezien nogal een ingreep”, oordeelt Kloos.

Verantwoordelijkheden

“Als buitenstaander, en dat is Arcam als waakhond ook, vraag je je af of dat allemaal wel goed gaat. Hoe wordt de samenhang in het gebied gegarandeerd. Wie bepaalt nu wat? Hoe liggen de verantwoordelijkheden tussen de centrale stad en het stadsdeel. Is er sprake van regie? In hoeverre wordt geprofiteerd van ervaringen die de afgelopen decennia zijn opgedaan langs de Zuidelijke IJ-oever en het Oostelijk havengebied, qua schaal en allure vergelijkbaar. Wij willen het naadje van de kous weten en zien het als onze taak onevenwichtigheden te signaleren.”

Kloos noemt het nieuw te bouwen filmmuseum aan de overkant van het Centraal Station. “Zo�n cultureel belangrijk gebouw op een dergelijke locatie moet natuurlijk een sieraad zijn; ook de rijksbouwmeester bemoeit zich met de keuze van de architect en het ontwerp. Maar nog voor de zomer gaat 300 meter verderop op het Shell-terrein de eerste paal in de grond van het New Technology Center van een anonieme architect. Het is natuurlijk doodzonde dat hier ook niet een buitengewoon spectaculair ontwerp voor is uitgekozen.”

Met het oog op de openbare discussie met direct betrokkenen is tot en met 14 mei bij Arcam een presentatie te zien van zoveel mogelijk maquettes, impressies en andere bijeengebrachte informatie over de actuele plannen voor de Noordelijke IJ-oever, zoals de herinrichting van de Tolhuistuin, het nieuwe woon/werkgebied op het Shell-terrein, Buiksloterham, NDSM-werf, Shipdock en het Cornelis Douwesterrein/Klaprozenweg tot en met de Noorder IJ-plas.

Reageer op dit artikel