nieuws

Komokeur maakt weg vrij voor eps-huis

bouwbreed Premium

volendam – Door toekenning van het Komo-keur is de weg vrij om huizen in piepschuim te bouwen. Het Veerhuis in Volendam met wanden van 30 centimeter eps (geëxpandeerd polystyreen) en speciale stuclagen aan binnen- en buitenzijde, doorstond de brandproeven glansrijk en voldeed ruimschoots aan de kwalificatie van 90 minuten brandwerendheid.

Basis van het gepatenteerde bouwsysteem is een draagconstructie van staal die geheel is ingesloten door eps en afgewerkt met speciale mortel en gaas. De woning heeft een gewicht dat slechts eenvijfde bedraagt van het gewicht van een reguliere woning. De woning is bovenmatig geïsoleerd, latei- en dilatatievrij en bovendien snel te bouwen. Al een jaar staat het Veerhuis als proefproject in weer en wind aan de rand van het IJsselmeer in Volendam. Maar met het succesvol afronden van alle mogelijke tests wil Veerhuis Beheer nu pas met het concept de markt op. Volgens A. Veerman, die samen met B. Bos en A. Simons Veerhuis Beheer heeft opgericht, was dat noodzakelijk om verrassingen uit te sluiten. “Als je nu met het concept wilt bouwen, voldoe je aan alle eisen die in het Bouwbesluit aan woningbouw worden gesteld”, aldus Veerman.

De laatste test die betrekking had op het Veerhuis was een zware brandproef waarbij medewerkers van TNO een wand van het Veerhuis, voorzien van de speciale pleisterlaag, in een laboratoriumopstelling met zware branders tot bezwijken belastten. Pas na een uur en 55 minuten klapte de wand in elkaar. Hiermee voldeed de wand ruimschoots aan de eis van 90 minuten brandwerendheid.

Andere tests hadden betrekking op de sterkte schokbelasting en de geluidwering. Na de schokbelasting of zandzakslingerproef, waarbij met een zandzak met een gewicht van 50 kilogram tegen de wand werd geslingerd, bleek geen enkele vorm van beschadiging aan de binnenzijde waarneembaar. Ook aan de basiseisen voor geluidwering bleek de wand volgens Veerman zonder problemen te voldoen.

Ook een thermografisch onderzoek op 11 december maakte deel uit van de tests. Volgens Bos toonde een gemaakte �foto� een egale energieruimte zonder warmtelekken. De buitentemperatuur bedroeg op het moment van de foto 1 graad Celsius en de binnentemperatuur 22 graden Celsius.

Veerman: “Wat we bieden is een 100 procent ifd-bouwmethode (industrieel, flexibel en demontabel) die 20 tot 25 procent goedkoper is dan traditionele bouw en waarbij op heel eenvoudige wijze door toepassing van zonnepanelen een energieneutrale woning is te maken.”

Met het Komokeur op zak kan Veerhuis Beheer nu aan de slag om de marktpartijen voor het concept te interesseren.

Reageer op dit artikel