nieuws

Kantonrechter stelt bouwbonden in het gelijk

bouwbreed

bergen op zoom – De twaalf werknemers van het inmiddels failliete Klaassen in Bergen op Zoom zijn in dienst van Jongbloed Timmerfabriek in Roosendaal. Dit volgt uit een tussenvonnis van de kantonrechter die uitsprak dat Klaassen is overgegaan in Jongbloed.

Begin april vorig jaar durfde de kortgedingrechter het niet aan om de bouwbonden van FNV en CNV gelijk te geven met hun stelling dat Jongbloed hetzelfde was als Klaassen. Hij was er niet zeker van dat welke uitspraak dan ook stand zou houden in een bodemprocedure.

De kantonrechter durfde dat nu wel in een bodemprocedure, zij het dat het een tussenvonnis is. FNV Bouw is er in ieder geval blij mee. “Als bond hebben we nu een dwangmiddel om met Jongbloed in gesprek te komen. We hebben daar een jaar lang voor moeten procederen, want vorig jaar ging hij elk gesprek uit de weg. Nu staat glashelder vast dat hij een sterfhuisconstructie heeft gehanteerd om van oud en duur personeel af te komen”, zegt regio-bestuurder Gülami Yesildal.

Het gaat om Klaassen in Bergen op Zoom, een producent van ruwhouten kozijnen voor kleinschalige projecten, hetgeen een verlieslatende business was. Kees Jongbloed die enig bestuurder was en zeggenschap had omdat hij via Jongbloed Beheer de meerderheid van de aandelen hield, wilde in 2003 het bedrijf omvormen tot kozijnenproducent voor de utiliteitsbouw en grootschalige projecten.

Op 1 december van dat jaar zag hij daarvan af. Op 1 januari 2004 heeft hij Timmerfabriek Klaassen Roosendaal in oprichting gevestigd in Roosendaal. Later werd dit bedrijf omgedoopt tot Timmerfabriek Jongbloed. Hij kocht tussendoor van Klaassen in Bergen drie machines die betaald werden aan Jongbloed. Van de 35 werknemers van Klaassen nam hij er 20 mee naar Roosendaal.

Dubbele positie

De kantonrechter vindt nu dat Jongbloed gelet op zijn verregaande zeggenschap en dubbele positie (die van koper en verkoper) had moeten begrijpen, dat hij door het wegnemen van machines, personeel en onderhanden werk de onderneming van Klaassen de mogelijkheden om deze rendabel voor te zetten, heeft ontnomen. Daar komt nog bij dat de aard van de werkzaamheden niet veranderd is. Of je nu kozijnen maakt voor kleinschalige of grootschalige projecten, maakt niets uit.

Reden voor de kantonrechter om het met de bonden eens te zijn dat de onderneming van Klaassen op Jongbloed is overgegaan met alle lusten en lasten, dus inclusief het voltallige personeel.

De rechter geeft de partijen nu de tijd om hun vorderingen toe te lichten en eventueel aan te passen. FNV en CNV blijven daarbij op zijn minst het achterstallige loon over meer dan een jaar eisen, inclusief rente. Jongbloed kan de zaak nog traineren door in hoger beroep te gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels