nieuws

Europees milieu

bouwbreed

Je zou bijna denken dat de regering tegen de Europese grondwet is. Nederland gaat op slot, allerlei bouwplannen moeten worden stilgelegd vanwege Europese richtlijnen, zo meldde het kabinet ietwat hulpeloos. Staatssecretaris Van Geel knutselt in allerijl aan een nieuwe bestuursmaatregel om de impasse te doorbreken. Deze berichten zijn munitie voor de tegenstanders van de grondwet. […]

Je zou bijna denken dat de regering tegen de Europese grondwet is. Nederland gaat op slot, allerlei bouwplannen moeten worden stilgelegd vanwege Europese richtlijnen, zo meldde het kabinet ietwat hulpeloos. Staatssecretaris Van Geel knutselt in allerijl aan een nieuwe bestuursmaatregel om de impasse te doorbreken. Deze berichten zijn munitie voor de tegenstanders van de grondwet.

Het probleem blijkt echter juist te zijn dat Nederland het braafste jongetje van de klas is in Europa. Dat gold al toen Zalm zijn collega-ministers op de vingers tikte over hun te hoge begrotingstekorten. Nu heeft Nederland de fout gemaakt een Europese richtlijn over luchtkwaliteit van toepassing te verklaren op álle besluiten die bestuursorganen nemen. En dat had helemaal niet gehoeven. Volgens de richtlijn moet een pakket aan maatregelen worden genomen om schonere lucht te verkrijgen. Dat elk besluit aan de normen voor luchtkwaliteit getoetst moet worden, staat er helemaal niet in.

Het is dus niet de richtlijn zelf, maar de veel te stringente toepassing die de problemen veroorzaakt. Geen enkel ander land in Europa is zo ver gegaan. De uitwerking die Nederland eraan geeft is ook helemaal niet logisch, want nu dreigen bijvoorbeeld plannen voor spitsstroken op de klippen te lopen, terwijl die de luchtkwaliteit alleen maar zullen verbeteren. De Nederlandse interpretatie is zelfs zo onzinnig, dat ze ertoe kan leiden dat voortaan alleen nog in gebieden met schone lucht gebouwd mag worden: volbouwen dus maar het Groene Hart?

Nederland kan beter eerst in eigen huis orde op zaken stellen.

Al eerder is de regering wegens achterblijvende milieuwetgeving op de vingers getikt door het Europese Hof in Straatsburg.

De Wet luchtkwaliteit had er ook allang moeten zijn, maar heeft ernstige vertraging ondervonden. De afdeling rechtspraak van de Raad van State deed in het recente verleden enkele uitspraken, waarbij protesterende bewoners in het gelijk werden gesteld. Daardoor moest het wetsontwerp worden aangescherpt. Dat kostte extra tijd.

Nederland talmt dus te veel met milieurichtlijnen uit Brussel in de nationale wetgeving te integreren. Het paniekvoetbal dat dan vervolgens nodig is, leidt alleen maar tot bestuurlijk-juridische ongelukken, zoals nu. En dat terwijl de Nederlandse regering met de mond belijdt een voorstander te zijn van goede milieuwetgeving.

Brussel als dominee, Nederland als de psalmen zingende kerkganger die zich buiten de kerk heel wat minder bijbels gedraagt. Aan die dubbelzinnigheden blijkt ons land zich vaker schuldig te maken. In een overvol land als Nederland is het goed managen van de luchtkwaliteit van eminent belang. Daar hebben we Brussel niet voor nodig om dat te beseffen. Nederland had allang meer kunnen doen aan het plaatsen van roetfilters op auto�s, het uit de running halen van oude auto�s, of het gebruik van schonere biodiesel. Dát zet zoden aan de dijk, niet al dit gesteggel met Brussel.

Europa moet stimulerend zijn voor de nationale economieën. Dat is altijd het uitgangspunt geweest van de Europese eenwording. Het begon immers allemaal met de interne markt. Laat Van Geel dus eens uit de startblokken komen, dan kan Europa het opgeheven vingertje laten zakken.

Europa krijgt door deze kwestie een onnodig slecht imago – en dat terwijl geen land zo afhankelijk is van Europa als Nederland. Juist ons land heeft Europa en de Europese grondwet meer dan nodig. Laten we hardwerkende kerkgangers worden die niet hoeven te worden bepreekt. Dan kunnen we �ja� zeggen tegen verstandige milieuwetgeving én Europa.

Drs.ir. Fred Sanders

Directeur woningcorporatie ZVH, Zaandam

Reageer op dit artikel