nieuws

Cao-akkoord techniek- en metaalsector

bouwbreed

houten – De 380.000 werknemers in de metaal en de technische bedrijfstakken hebben een nieuwe cao. In 33 maanden krijgen zij 3,25 procent loonsverhoging.

Daarnaast hebben zij voordeel door herschikking van verschillende heffingen, zoals de afschaffing van een werkgeversheffing ziektekosten op het loon. Werknemers tussen 18 en 25 jaar, die pensioenpremie gaan betalen, ontvangen hiernaast in 2006 en 2007 een extra eenmalige uitkering van tweehonderd euro.

CNV Metaaltechniek bereikte tevens een akkoord over betaling van salaris tijdens (langdurige) ziekte. De eerste zes maanden ontvangen de werknemers 100 procent van hun loon, daarna achttien maanden lang 90 procent. Bij hervatting van het werk bedraagt de loondoorbetaling 100 procent. Voor werknemers die arbeidsongeschikt blijven, sluiten sociale partners een inkomensdervingsverzekering af. Hierdoor wordt het inkomen aangevuld tot 100 procent.

CNV Metaaltechniek en de werkgevers hebben afgesproken dat uitgangspunt van het beleid is dat de werknemers zo kort mogelijk verzuimen. Er is daarom tien miljoen euro beschikbaar voor herintreding. Onder andere een persoonlijk reïntegratiebudget en voor de ontwikkeling van een reïntegratietoets. Cao-onderhandelaar Hans Wegman: “Ik ben zeer tevreden over deze vergaande afspraken. Reïntegratie is van het grootste belang voor zieke werknemers en de bedrijfstak.”

De pensioenleeftijd in de branche wordt geleidelijk verhoogd tot 62 jaar (was 61 jaar). Deze nieuwe pensioenleeftijd wordt in 2016 via een staffel ingevoerd. De pensioenuitkering zal circa 83 procent netto bedragen. Door de herziening van de pensioenregeling zijn de kosten lager. Dit levert een premievoordeel voor werknemers op.

In de bedrijfstak zullen in samenwerking met de Taskforce jeugdwerkloosheid vijfhonderd (kansarme) jongeren een plek krijgen. Voorts worden huidige medewerkers gestimuleerd zich te scholen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en wordt verder gegaan met erkenning van verworven vakvaardigheden.

De cao geldt tot 1 februari 2008. Het principeakkoord wordt de komende weken aan de leden voorgelegd.

Reageer op dit artikel