nieuws

Bouwen als een bezetene in Chinas motor Shanghai Holland Parc in Beijing

bouwbreed Premium

shanghai – Om zijn internationale klanten over de hele wereld van dienst te kunnen zijn, opende Arcadis vorig jaar een kantoor in Shanghai. Van daaruit moeten de Chinezen ook worden gewonnen voor de geavanceerde bodemsaneringstechnieken die het ingenieursbureau in huis heeft.

Hij zit er nu een jaar, civieltechnicus Theo Tombeur. Zijn tongval verraadt feilloos zijn Vlaamse afkomst. Na vijf jaar voor Arcadis in Roemenië te hebben gewerkt, is hij nu neergestreken in China�s economische motor Shanghai. Het verbaast de civieltechnicus nog steeds met wat voor vaart de bevolking van deze stad de leefomgeving naar haar hand zet..

Kijkend uit het raam van het kantoor in de hagelnieuwe wijk Pudong, wijst hij op een klein parkje aan de voet van het gebouw. Op een avond sloot hij het kantoor om er de volgende ochtend nietsvermoedend terug te keren. En toen was er plots dat park. Compleet met hekjes, wandelpaden, jonge bomen en speeltoestellen. Terwijl er de dag daarvoor nog een onbestemd pleintje lag!

Hetzelfde geldt voor een ouder restaurant met bijhorende winkels dat recht tegenover het Arcadis-kantoor stond. �s Avonds had hij er nog een hapje gegeten en de volgende dag was alles verdwenen. Zelfs het puin was al afgevoerd. Tombeur: “Alle clichés die over Shanghai de ronde doen, zijn waar. Je draait je even om en er staat ineens een wolkenkrabber. De dynamiek van de stad is ongekend.” Je moet het met eigen ogen hebben gezien om het echt te kunnen vatten.”

Multinationals

Dat geeft Tombeur wel te denken over de rol van het Arcadis-kantoor in Shanghai. Hij wijst op de 420 meter hoge Jin Mao-toren waar hij op uitkijkt, met daarnaast de bouwput van het World Financial Center dat nog eens 40 meter hoger wordt. “We hoeven ze duidelijk niet te leren bouwen”, wil hij maar zeggen. Dat kunnen de Chinese ingenieurs en aannemers als geen ander. Dat is dan ook niet de reden dat Arcadis zich heeft gevestigd in China. Het gaat er in eerste instantie om de multinationals waarvoor Arcadis elders werkt, ook in China dezelfde diensten te kunnen leveren. Met een focus op milieu.

Tombeur: “Bedrijven als Akzo Nobel, DSM, General Motors en andere verwachten dat we ze hier ook kunnen bijstaan. Op deze manier komen we eerder in aanmerking voor integrale contracten, die zich niet beperken tot een land of regio.”

Zo kwam er onlangs van een Duitse cementfabrikant de vraag om advies in verband met ernstige kwaliteits- en stabiliteitsproblemen die zich voordeden bij de bouw van een betonsilo in het zuiden van China. Doordat ontwerp en bouw werden verzorgd door Chinese bedrijven, had de cementfabrikant moeite om objectief advies te krijgen. Dus werd het Arcadis-netwerk aangesproken in Duitsland dat via de vestiging in China een Taiwanese hoogleraar mobiliseerde. Die kwam snel met een oplossing.

Een nijpend probleem in China is de energievoorziening. Er is een structureel tekort aan energie, zodat bedrijven bepaalde energiequota krijgen opgelegd. De overheid ziet er streng op toe dat ze zich daaraan houden. Bedrijven moeten eerst energiebesparende maatregelen nemen binnen hun gebouwen en hun productieproces, voordat ze kunnen uitbreiden. Arcadis staat hen daarin bij. Meer nog dan in het westen blijkt het daarbij van groot belang draagvlak te creëren onder de lokale managers. Het is zaak ze niet in een positie te manoeuvreren waar ze gezichtsverlies kunnen lijden, anders gaan ze dwarsliggen. Voor Tombeur kwam dit aspect aan de orde bij een opdracht voor een elektronicafabrikant. Voor deze klant voerde Arcadis in Europa al diverse studies uit naar het energiegebruik. De aanbevelingen uit deze studies werden echter niet door het Chinese management opgepakt, aangezien het overnemen daarvan de indruk kon wekken dat ze fouten maakten.

Bodemsanering

Wie door China reist, heeft niet veel verbeeldingskracht nodig om te constateren dat het land met een groot milieuprobleem worstelt. Met name op het gebied van in situ-bodemsaneringen is Arcadis sterk en Tombeur verwacht die kennis ook in China toe te kunnen passen. Ook al is het milieubesef onder Chinezen nog niet bijster groot. Ze moeten wel, denkt Tombeur. De uitbouw van het Shanghai-kantoor zal dan ook in eerste instantie op deze activiteit zijn gericht.

Een andere groeimarkt is de railmarkt. China gaat de komende jaren duizenden kilometers hsl-tracé aanleggen. Arcadis doet mee aan tenders voor design review en bouwmanagement.. Het ontwerp maken de Chinezen zelf via de zogenaamde design institutes. Net zoals de andere buitenlandse consultants moet Arcadis goede relaties onderhouden met deze staatsinstellingen. Ze beschikken over de licenties om projecten goed te keuren. Tombeur: “Vooralsnog is het voor een buitenlands bedrijf bijna onmogelijk een licentie te verkrijgen. Alle ingenieursbureaus, groot of klein, die in China actief zijn, zijn tot op heden nog steeds verplicht met deze instituten samen te werken.

Er zou verandering op komst zijn, privatisering zelfs, maar Tombeur is bang dat dit zo�n vaart nog niet loopt. “Bouwen doen ze als bezetenen; ingrijpende organisatorische veranderingen vergen in China heel wat meer tijd.”

Samen met landschapsarchitect Niek Roozen en Plant Publicity Holland is Arcadis betrokken bij het masterplan van het �Holland Parc� in Beijing. Het park zal worden beplant met bomen, planten, struiken en bloemen afkomstig uit Nederland. Het Arcadis-kantoor in China coördineert bij de uitvoering onder andere het bodem- en landmeetkundig onderzoek. Ook verzorgt het ingenieursbureau het technisch ontwerp van de keerwanden en voetgangersbruggen. Het park ligt op een steenworp afstand van het Olympisch dorp en de partners hopen zich er dusdanig mee in de kijker te spelen dat ze ook de inrichting daarvan mogen verzorgen. Daarnaast moet het park een inspiratiebron zijn voor Chinese stedenbouwers om meer en creatiever groen toe te passen en zo de lucht- en waterkwaliteit in de drukke Chinese steden te verbeteren. Al het afvalwater wordt binnen het park gezuiverd en weer hergebruikt. Om de droge Chinese winters te doorstaan is er veel aandacht voor het vasthouden van regenwater dat in andere seizoenen valt.

Reageer op dit artikel