nieuws

Afschaffing vooroverleg toegejuicht

bouwbreed

ROTTERDAM – Op de laatste zittingsdag in het bouwfraudeproces hebben de drie verdachte Heijmans-directeuren gebruikgemaakt van hun recht op het laatste woord. Verdachten P.K., T.S. en M.H. blikten terug op “de drie donkerste jaren uit hun leven” en hielden de rechtbank voor dat de branche, en in het bijzonder Heijmans, al genoeg gestraft is.

Voor het eerst sinds het begin van het megaproces in februari lieten de drie verdachte Heijmans-directeuren hun gezicht in de Rotterdamse rechtszaal zien in een ultieme poging de rechters van hun onschuld te overtuigen.

“Het is uitermate zuur en extra schrijnend dat juist wij, de divisiedirecteuren bij Heijmans die zo hard hebben geprobeerd het vooroverleg uit te bannen en ook na de beruchte Zembla-uitzending voorop zijn gegaan in het terugdringen van dit soort uitwassen, nu als afschrikwekkend voorbeeld moeten dienen voor de gehele branche”, hield P.K. de driekoppige rechtbank voor.

Zijn medeverdachte M.H. stelde dat hij in de afgelopen drieëneenhalf jaar “voldoende verantwoording heeft afgelegd. Het waren de donkerste jaren uit mijn leven.” Hij riep de rechters op in hun eindoordeel mee te wegen dat de schade voor hem, zijn gezin en het bedrijf Heijmans al groot is. “Een door u opgelegde straf brengt de andere Heijmans-werknemers bovendien nog grotere schade toe.”

T.S. vertelde de rechters hoe de aandacht in de pers hem en zijn gezin had geschaad, dat hij was afgetreden als lid van de raad van bestuur en dat hij mede aan de basis heeft gestaan van de branchevereniging Bouwend Nederland, die nu “op een zakelijke manier gesprekken over een schikking met de overheid heeft afgerond. Bovendien heb ik altijd keurig meegewerkt aan het onderzoek van justitie.” Hij verweet het OM dat het slechts uit is op vergelding van zaken uit het verleden. “In tegenstelling tot de bouwbedrijven die zich weer op de toekomst proberen te richten.”

Onverteerbaar

Heijmans Infrastructuur-vertegenwoordiger F. van Lith stelde namens het Brabantse concern dat men de afschaffing van het vooroverleg toejuicht. “Soms is daar een instrument als de bewuste Zembla-uitzending voor nodig. Wij hebben die mogelijkheid met beide handen aangegrepen.” Van Lith vertelde verder dat de NMa-boetes hard zijn aangekomen. “Maar daar komen we overheen. Dat Heijmans-personeel nu strafrechtelijk moet boeten, is echter onverteerbaar en onbegrijpelijk. Het tast het gevoel van rechtszekerheid aan. Zeker nu deze feiten sinds 1998 niet langer strafbaar zijn.”

T.S. besloot zijn betoog met een citaat van zijn vader die hem ooit voor de keus stelde zijn bedrijf over te nemen en toen vroeg: “Ben je liever een grote knecht of een kleine baas?” T.S. koos voor het eerste toen hij voor Heijmans in loondienst ging werken. “Maar gezien dit proces was dat de verkeerde keuze,” stelde T.S. “Ik zie hier namelijk niet één kleine baas. Alleen de grote knechten staan terecht.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels