nieuws

Wantrouwen zit diep geworteld

bouwbreed

utrecht – Het wantrouwen tussen bouwwerknemers en werkgevers zit diep geworteld. Dit bleek tijdens discussies op het CNV-congres in Utrecht afgelopen zaterdag.

De Europese eenwording en de consequenties daarvan op de arbeidsmarkt vormden de hoofdmoot van het congres. Zeker met de komende Europese dienstenrichtlijn in het achterhoofd wordt gevreesd voor de toestroom van goedkope arbeidskrachten uit met name de nieuw toegetreden landen. “Er is wantrouwen”, zei cao-onderhandelaar M. Post. “Wij vrezen een aanpassing van arbeidsvoorwaarden naar beneden.” Hij was dan ook blij met de steun van PvdA en CDA die voorstander zijn van het werklandbeginsel en niet, zoals nu nog in de Dienstenrichtlijn staat, het land van oorsprong-principe. Juist dat bergt het gevaar in zich dat Polen op Poolse arbeidsvoorwaarden hier gaan werken.

Op de achtergrond spelen de salarisverhogingen van sommige topmensen in bedrijven een rol. “De top vergelijkt hun eigen salaris met de inkomens in Amerika en Engeland, maar diezelfde top kijkt naar de salarissen in Oost-Europa als het om ons gaat”, viel te beluisteren. Het tekent de teleurstelling zo niet woede dat er na dik een jaar nog geen bouw-cao is en dat in de ogen van de bonden de werkgevers alleen maar voorstellen indienen die de werknemers rechtstreeks in de portemonnee treffen.

Volgens ingewijden komt dit mede doordat de begrippen lonen en loonkosten door elkaar worden gehaald. Als de werkgevers de loonkosten willen matigen, kan dat zonder dat de werknemer dit in zijn loonzakje ziet. Bijvoorbeeld door te sleutelen aan de premies van de bedrijfstakfondsen.

Ook heerst het gevoel dat werkgevers bezig zijn de kosten van de bouwaffaire, de boetes en eventuele goodwill-fonds, af te wentelen op hun werknemers. Dit dan ondanks de woorden van Strukton-topman G. Witzel: “De bouwfraude heeft veel schade berokkend, ook aan het welzijn van werknemers. Dat spijt mij.”

Reageer op dit artikel