nieuws

Volgend jaar meer praktijklessen voor vmboers

bouwbreed

den haag – Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de basisopleiding voor veel bouwvakkers, gaat al in de onderbouw meer beroepsgerichte vakken bieden. Vanaf komend schooljaar krijgen leerlingen tussen de 12 en 14 de theorie vaker vanuit een praktische situatie aangereikt dan aan de hand van een boek.

“Begin in de praktijk, ga bij het vak autotechniek eerst eens sleutelen aan een auto en kijk dan naar de theorie in het boek”, aldus onderwijsminister Van der Hoeven gisteren bij de presentatie van haar plannen voor het vmbo. Met haar plannen sluit ze aan op de kritiek van onder meer de Rekenkamer en het bedrijfsleven op het hoge theoriegehalte van het huidige vmbo. Dit wordt als een van de redenen gezien voor voortijdige uitval van leerlingen op het vmbo.

Het vmbo, dat in 1999 werd ingevoerd, telt nu 509.800 leerlingen. Zo�n 15 procent haakt voortijdig af. “Te hoog”, aldus Van der Hoeven gisteren. Maar een reden om het hele vmbo �op de schop� te nemen� is er volgens de minister niet.

Wel vindt ze dat er meer aandacht moet komen voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Deze leerlingen kunnen wat de minister betreft gescheiden van de andere leerlingen les gaan krijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat ze anderen meeslepen of alle aandacht in de klassen opeisen. Een aparte lerarenopleiding voor het vmbo, zoals onlangs bepleit door het CDA, wil Van der Hoeven niet. Wel is ze voor aanvullende praktijkspecialisaties op de bestaande lerarenopleidingen.

Van der Hoeven trekt 100 miljoen uit voor de verbetering van praktijklokalen en het opknappen van schoolgebouwen. De minister hoopt dat gemeenten en het bedrijfsleven hier geld bijleggen, zodat er in totaal 300 miljoen op tafel komt te liggen.

Daarnaast wil de minister ervoor zorgen dat vmbo-leerlingen makkelijker kunnen doorstromen naar het middelbaar beroeps onderwijs. Tien scholen voor vmbo en mbo gaan experimenteren met een gezamenlijk onderwijsprogramma, waarin leerlingen vanzelf van de ene school op de andere terechtkomen.

Reageer op dit artikel