nieuws

Veel vergunningen volstrekt overbodig

bouwbreed

delft – Veel vergunningen kunnen de prullenbak in. Ze kunnen worden vervangen door algemene beleidsregels Dat scheelt ondernemers veel geld en ergernis, vindt MKB Nederland.

“Ik wil niet al te negatief doen over het kabinetsbeleid ter beperking van de administratieve lastendruk. Maar het gaat om het gevoel van ondernemers dat er ook echt minder regels komen. Je kunt macro inboeken wat je wilt, maar als dat gevoel er niet is, hebben we niet aan ons doel voldaan”, zegt de voorzitter van MKB Nederland L. Hermans.

Zijn organisatie heeft nu eens gekeken naar het aantal vergunningen en aanverwante zaken die ondernemers jaarlijks nodig hebben. Dat blijken er 7,1 miljoen te zijn, zo�n twaalf tot vijftien per ondernemer per jaar. Dat kost diezelfde ondernemers 800 miljoen euro alleen al aan de aanvraag en nog eens 500 miljoen aan leges.

Deze bedragen zijn exclusief kosten van handhaving, verlenging van vergunningen en verplichte rapportages. Die kosten liggen tussen 4 en 8 miljard per jaar. “En dan hebben we het ook nog niet over het uitstel van investeringen als gevolg van de lange tijd die er ligt tussen de aanvraag en de vergunningverlening”, aldus Hermans.

Het belang van beperking van de administratieve lasten is al eerder berekend door onder meer het EIM. Dat komt op een extra economische groei van 1,8 procent als de kosten van de papierwinkel met 20 procent afnemen.

MKB Nederland heeft zich nu gericht op het onderwerp vergunningen, omdat de kabinetsplannen over het terugdringen van de administratieve lasten met 25 procent te weinig maatregelen bevatten op het gebied van vergunningen. En juist daar is veel te verdienen, vindt Hermans.

Formaliteit

“Maar liefst 98 procent van de vergunningaanvragen wordt gehonoreerd. Daaruit mag je concluderen dat vaak sprake is van een formaliteit. Dan kun je je afvragen of vergunningen wel het juiste instrument zijn. De Algemene Rekenkamer is in 1996 al tot deze conclusie gekomen”, zegt Hermans.

Een doorn in het oog zijn daarbij de hoge leges en het feit dat die volstrekt niet transparant zijn. In principe mogen die slechts kostendekkend zijn. Maar niemand weet of gemeenten zich daaraan houden. Volgens het CBS is van het genoemde bedrag van 500 miljoen zo�n 342 miljoen afkomstig van bouwvergunningen.

MKB Nederland bepleit dan ook het schrappen van een aantal vergunningen om ze te vervangen door algemene beleidsregels. “Zo werken verkeersregels ook. Als je je daar niet aan houdt, krijg je een boete.” Een iets zwaardere procedure is dat iets zonder vergunning mag tenzij het langer duurt dan een bepaald aantal weken. Daarbij denkt Hermans onder meer aan objectvergunningen voor steigers. Weer zwaarder is de meldingsplicht en het zwaarst de vergunningplicht. Die laatste moet echter beperkt worden tot risicovolle objecten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels