nieuws

Profion geeft onderhoud eigen gezicht

bouwbreed

zoetermeer – Onderhoud moet een gezicht krijgen vindt Profion. Een taak die deze nieuwe bedrijfstakvereniging voor het onderhoud aan onder meer machines en installaties op zich wil nemen. De vereniging uit Zoetermeer noemt zich een horizontale organisatie die door alle sectoren heengaat.

Profion staat open voor zelfstandige onderhoudsbedrijven en voor ondernemingen die het onderhoud uitbesteden aan een dochterbedrijf. Profion schrijft ook zogeheten geassocieerde leden in; organisaties die door hun bijzondere positie en bedrijfstak bij Profion passen.

Onderhoud is een groeimarkt, constateert Profion. De organisatie staaft die bewering met onder meer cijfers over de Europese machinebouw die de Duitse metaalondernemersvereniging VDMA eerder presenteerde. In Nederland zit aan elke baan in de industrie inmiddels een baan in de industriële dienstverlening vast. Met onderhoud zijn forse bedragen gemoeid. In de berekening van Profion besteedt bijvoorbeeld de industrie er jaarlijks zo�n 30 miljard euro aan. Toch leidt het onderhoud een wat onzichtbaar bestaan waarover nauwelijks cijfers bekend zijn. De bedrijfstakvereniging noemt het onmogelijk de omvang van de onderhoudsdienstverlening in cijfers uit te drukken. Zowel in de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), als in de Europese statistieken van Eurostat zit de sector verborgen in andere categorieën, zoals zakelijke dienstverlening. Beide kennen geen aparte categorie voor �onderhoudsdienstverlening kapitaalgoederen�.

Mede om die reden krijgt de bedrijfstak onderhoud ook weinig aandacht van de politiek, vindt de organisatie. Profion wil om die reden de omvang van de onderhoudssector onderzoeken en het economische belang ervan becijferen. Met de overheid wil Profion ook tot een efficiëntere regelgeving zien te komen; veel van die regels zijn opgesteld na een incident en telkens weer aangevuld en verscherpt. Buiten �Den Haag� wil Profion ook in het onderwijs meer interesse kweken voor het onderhoud om de instroom van goed opgeleide technici te bevorderen. Dat laatste is hard nodig als compensatie voor de hoge uitstroom door de vergrijzing in de sector. Met steun van bijvoorbeeld de politiek wil de belangenvereniging de opleidingen verbeteren. 

Het belang van onderhoud en reparatie in Nederland wordt nog steeds onderschat, benadrukt de vereniging. Dat komt bijvoorbeeld omdat bedrijven lang zelf mankementen oplosten met een eigen technische dienst. Installaties en machines zijn evenwel complexer geworden. Er zit meer elektronica in en vaak zijn ze computergestuurd. Onderhoud en reparatie vergt specialistische kennis die niet automatisch voortvloeit uit het werk dat in een bedrijf wordt gedaan. Daar komt bij dat wet en regel voor onder meer veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden, al dan niet op aanwijzing van Brussel, steeds strenger worden.

Zelfstandig

Mede daardoor worden eigen technische diensten gesloten of verkocht en worden onderhoud en reparatie steeds meer uitbesteed aan gespecialiseerde (dochter)bedrijven. Niet in de laatste plaats omdat veel bedrijven op die manier de kosten willen verminderen. Onderhoudstechnicus is inmiddels een zelfstandige functie geworden. Onderhouds- en reparatiediensten ontwikkelden zich pas in de afgelopen tien jaar tot een aparte sector met specifieke kenmerken.

De markt voor commerciële dienstverlening voor professioneel technisch onderhoud telt enkele grote bedrijven als Stork, GTI en Imtech en een aanzienlijk aantal kleinere ondernemingen. Het aantal personen dat in de interne en commerciële onderhoudsdiensten werkt benadert volgens Profion de honderdduizend. De organisatie schat het aantal potentiële leden op om en nabij duizend. De vereniging richt zich op het onderhoud in onder meer de industrie, de energiesector en de infrastructuur.

Reageer op dit artikel