nieuws

Gemeenten doen mee aan ARW 2005

bouwbreed Premium

den haag – Gemeenten zijn van plan vanaf januari te gaan werken met de nieuwe aanbestedingsregels. Zij weigerden vorig jaar het ARW 2004 over te nemen, maar zijn bereid het ARW 2005 door te voeren. Daarin komt meer ruimte voor veilingen, combinaties en raamcontracten. In het geval van aantoonbare omkoping of fraude volgt verplichte uitsluiting.

Uit de brief van minister Brinkhorst (economische zaken) over aanbestedingen blijkt dat de gemeenten hebben toegezegd het ARW 2005 toe te passen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten houdt echter een slag om de arm. De gemeenten zijn bijvoorbeeld niet van plan de voor het Rijk verplichte integriteitstoets en de wet Bibob op korte termijn door te voeren.

Hun grootste bezwaar is dat de aanbestedingsregels bijna elk jaar wijzigen en zij de ambtenaren niet willen belasten met steeds nieuwe regels. Daarom heeft de VNG toepassing van het vorig jaar gelanceerde ARW 2004 afgeraden. Tot grote ergernis van Brinkhorst hebben alleen de vier bouwministeries het reglement doorgevoerd. Provincies en waterschappen werken er wel aan mee, maar zijn dat niet verplicht.

Voor de opdrachtnemers des te lastiger, want nu bestaan diverse wetten naast elkaar en kunnen opdrachtgevers per aanbesteding naar eigen believen een reglement van toepassing verklaren.

Uiterlijk in januari 2006 moet Nederland de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn invoeren. Het ministerie van Economische Zaken verwerkt deze regels in het ARW 2005, dat in september klaar moet zijn. Het is de bedoeling de richtlijn zoveel mogelijk één op één te vertalen. Pas bij invoering van de nieuwe Aanbestedingswet in oktober 2007 zal het Rijk waarschijnlijk meer richting kiezen in de uitvoering van de richtlijn. Het ministerie verwacht deze nieuwe raamwet in februari 2006 in de ministerraad te bespreken en in juli 2006 aan het parlement voor te leggen.

Vooruitlopend op definitievere wetgeving volgt dus eerst de ARW 2005. Nieuw daarin zijn vier gronden waarop een aanbestedende dienst móet uitsluiten. Het gaat om lidmaatschap van een criminele organisatie, omkoping, fraude en witwaspraktijken. Bouwers vallen in zo�n geval alleen buiten de boot als sprake is van een onherroepelijk vonnis. Daarnaast blijven de zeven uitsluitingsgronden uit de oude richtlijn van kracht, maar daarvoor geldt geen verplichte buitensluiting.

De nieuwe regels zullen ook ruimte bieden voor selectie op basis van de �competative dialogue�. Raamovereenkomsten, elektronisch publiceren en veilen zijn andere noviteiten die voorvloeien uit het doorvoeren van de Europese richtlijn.

Het ministerie gaat verder nieuw onderzoek doen naar de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Gemeenten maken daar tot nu toe een potje van. Uit onderzoek blijkt dat 91 procent van de gemeenten de regels vaak aan hun laars lappen. In december hoopt Brinkhorst met betere cijfers te komen.

Reageer op dit artikel