nieuws

Europese Commissie kapittelt Staat der Nederlanden

bouwbreed

amersfoort – De Europese Commissie heeft de Nederlandse staat en de gemeente Amersfoort op de vingers getikt. De opdracht voor de bouw van sociale huurwoningen in de nieuwbouwwijk Vathorst is niet Europees aanbesteed. De terechtwijzing kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse sociale-huurstelsel.

Amersfoort gunde twee lokale woningcorporaties – SCW en Achtgoed Wonen, respectievelijk onderdeel van De Alliantie en Portaal – in 1997 de opdracht tot de bouw van 1800 sociale huurwoningen. Met de opdracht was 270 miljoen euro gemoeid. Een derde van de huizen is inmiddels opgeleverd.

In een brief aan de Nederlandse staat kapittelt de EC de werkwijze van Amersfoort en verlangt ze een bevredigend antwoord op de vraag waarom niet Europees is aanbesteed. Krijgt de Commissie dat niet kan een boete volgen. In het uiterste geval moet de aanbestedingsprocedure over en kunnen andere ontwikkelaars of corporaties om een schadevergoeding vragen.

Bij de vereniging van woningcorporaties Aedes weet men nog niet goed wat ze met de terechtwijzing aanmoet. “Maar dat dit grote gevolgen heeft voor de Nederlandse huursector staat wel vast,” stelt woordvoerder P. Driehuis. “In heel Nederland wordt namelijk op gelijke wijze gewerkt.”

Ook bij het ministerie van VROM blijkt men geschrokken van de dreigende taal uit Brussel. Woordvoerder M. van Baarsen: “Brussel heeft de Nederlandse staat in gebreke gesteld. Dat is vrij ernstig. De overheid beraadt zich op een antwoord. Ook wij denken dat de gevolgen voor Nederland groot zijn als Brussel bij zijn standpunt blijft.”

Aanleiding voor de brief uit Brussel is een onderzoek door de EC naar een klacht van Burger Partij Amersfoort (BPA). Die maakte bij de EC bezwaar tegen de onderhandse saneringsovereenkomst uit 1999 tussen de gemeente Amersfoort en afvalverwerkingsbedrijf Smink, in de hoop daarmee de gewraakte baggerstort bij Vathorst van tafel te krijgen. Volgens deze overeenkomst werd Smink voor 8,3 miljoen euro aan werken gegund.

De EC plaatste de overeenkomst in breder perspectief en nam alle afspraken van het OBV onder de loep. Daarop stelde de EC de Staat der Nederlanden en Amersfoort in gebreke over en het onderhands gunnen van werk aan Smink én de één-op-één afspraken die zij eind jaren negentig heeft gemaakt binnen de pps-constructie Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), waarin de gemeente samenwerkt met vijf projectontwikkelaars. Ook de toedeling van ontwikkelingsrechten aan partners in de ontwikkelcombinatie had openbaar aanbesteed moeten worden.

De toenmalige afspraken binnen het OBV worden volgens directeur W. van Veelen door de EC afgezet tegen jurisprudentie uit 2001. “Daarmee hebben deze opeens de schijn tegen zich. De publiek-private constructie is gebaseerd op rijksbeleid uit de jaren negentig. Gemeenten werd vanuit de Vierde nota ruimtelijke ordening opgedragen Vinex-locaties te ontwikkelen in samenwerking met marktpartijen.”

Reageer op dit artikel