nieuws

Europees aanbesteden voor architecten contraproductief

bouwbreed

amsterdam – Europees aanbesteden werkt niet in de markt van architecten. Jonge architecten en kleine bureaus hebben nauwelijks toegang tot die markt. Absurde eisen en de kosten zijn hieraan debet.

In plaats van de mededinging te bevorderen en de markt open te breken, schermt Europees aanbesteden de markt juist af. Jonge architecten en kleine bureaus worden bij voorbaat van meedoen uitgesloten.

Daarnaast zijn de kosten zo hoog dat zelfs grote bureaus niet meer mee willen doen. Dit is gebleken bij een aantal bijeenkomsten die de Bond van Nederlandse Architecten de afgelopen maand heeft gehouden. Zo�n tweehonderd architecten hebben daar hun stem laten horen.

Het probleem van de uitsluiting ontstaat door de hoge minimumeisen die opdrachtgevers aan architecten stellen bij een Europese aanbestedingsprocedure. Net als in de bouw gaat het vaak om relevante ervaring met soortgelijke projecten, financiële draagkracht en garanties.

Volgens de architecten staan die eisen maar al te vaak in geen verhouding tot de omvang en zwaarte van de opdracht. Toch kunnen bureaus die niet aan de eisen voldoen, domweg niet meedingen naar de opdracht.

Niet alleen jonge architecten en kleine bureaus hebben hier last van. Ook grote bureaus die zich op een ander deel van de markt willen begeven, lopen er tegenaan. Zij missen dan relevante ervaring en worden eveneens uitgesloten.

De BNA-architecten hebben de indruk dat opdrachtgevers, daarin bijgestaan door hun adviseurs, de eisen soms expres hoog opschroeven om het aantal gegadigden te beperken. Dat geeft voor opdrachtgevers minder administratieve rompslomp, maar druist wel in tegen de bedoeling van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Volgens de BNA is de angst dat er te veel architecten meedingen ongegrond. De kosten van meedoen zijn zo hoog, dat architecten heel zorgvuldig afwegen of zij wel willen meedingen naar de opdracht.

Alleen al de kosten om op de hoogte te raken van Europese aanbestedingen en daarop in te schrijven, zijn zo hoog dat die automatisch al een drempel opwerpen. Kleine bureaus beginnen er niet eens aan of haken na één of een paar keer af.

Bij ontwerpopdrachten onder de miljoen is het ook voor grote bureaus maar al te vaak bedrijfseconomisch onverstandig aan aanbestedingen mee te doen als er slechts een gemiddelde kans op succes is. De transactiekosten zijn domweg te hoog ten opzichte van de inkomsten uit een eventuele opdracht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels