nieuws

EU breidt in 2007 uit met Roemenië en Bulgarije

bouwbreed Premium

straatsburg – Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid van stemmen de toetreding van Bulgarije en Roemenië per 1 januari 2007 tot de EU goedgekeurd. Wel werd tegelijkertijd beklemtoond dat beide landen nog grote hervormingen moeten doorvoeren om effectief op genoemde datum te kunnen toetreden tot de Unie.

Zo moet Bulgarije bijvoorbeeld een einde maken aan de wijdverbreide corruptie door een nieuwe wetgeving in te voeren en tevens veel harder optreden tegen de georganiseerde misdaad. Voor Roemenië is er nog meer werk aan de winkel. Pas vorig jaar erkende de EU dat ook Roemenië nu een markteconomie heeft, maar die functioneert allesbehalve bevredigend. Ook het politieapparaat en de justitie-, milieu- en concurrentiewetgeving voldoen nog lang niet aan de EU-normen.

Om beide landen te dwingen orde op zaken te stellen, heeft de EU eerder bepaald dat de toetreding met één jaar kan worden uitgesteld. In oktober van dit jaar moet de Europese Commissie een rapport uitbrengen over de vorderingen die Bulgarije en Roemenië hebben gemaakt op de weg naar het EU-lidmaatschap. Op basis van dit rapport beslissen de lidstaten over al of geen uitstel van de toetreding met één jaar.

Ofschoon het Europees Parlement de toetreding van Bulgarije tot de EU met 522 stemmen voor, 70 tegen en 69 onthoudingen goedkeurde en die van Roemenië met 497 stemmen voor, 93 tegen en 71 onthoudingen, heerste er in Straatsburg geen euforie. De toetreding van beide lidstaten gebeurt vooral om politieke redenen, terwijl ze verre van klaar zijn voor het lidmaatschap, zo luidde de algemene opvatting. Veel parlementsleden vrezen dat vele duizenden Bulgaren en Roemenen naar West-Europa zullen komen om o.a. in de bouw en horeca te werken.

Reageer op dit artikel