nieuws

CDA-fractie wil van Kampen internationale haven maken

bouwbreed Premium

kampen – Om de Zuiderzeehaven in Kampen ook toegankelijk te maken voor internationale zeeschepen pleit de plaatselijke CDA-fractie voor verbreding van de sluis in de Afsluitdijk en verdieping van de vaargeulen in het IJsselmeer.

Raadslid en fractievoorzitter C. Adema heeft zijn idee gisteren voorgelegd aan minister Peijs (verkeer en waterstaat) die Kampen aandeed voor een werkbezoek. Kampen moet wat zijn fractie betreft een volwaardige internationale zeehaven worden. De kleinere vrachtschepen moeten in de toekomst naast Rotterdam en Amsterdam ook in Kampen terecht kunnen voor het laden en lossen van hun vracht.

“Om dat mogelijk te maken, moet alleen wel de sluis van de Afsluitdijk een stuk worden verbreed. En de bestaande vaargeulen moeten een flink stuk worden verdiept”, geeft Adema aan. Het voordeel moet volgens hem vooral worden gezocht in de ontlasting van het wegennet in het midden van het land. Goederen voor Oost-Nederland kunnen voortaan over water naar Kampen worden gebracht. “Het zou goed zijn voor het tegengaan van files. Op het water zie ik geen files”, aldus Adema.

Adema heeft voor zijn plannen intussen de steun toegezegd gekregen van de provincie. Het geld om ze uit te voeren moet echter van Rijkswaterstaat komen.

Hij beseft dat zijn plan het nodige geld zal kosten, al weet hij niet precies hoeveel. “Het is kostbaar, maar het lost wel gelijk het probleem van het overvloedige water in het IJsselmeer op. Om het IJsselmeer te kunnen laten spuien op zee, zijn sowieso ingrepen nodig. Mijn voorstel is de werkzaamheden te combineren. Als je vaargeulen verdiept en de sluis verbreedt, heb je veel minder maatregelen nodig om te kunnen spuien.”

Kampen bouwt momenteel overigens al volop aan een nieuwe Zuiderzeehaven met aangrenzend 40 hectare industrieterrein.

Reageer op dit artikel