nieuws

Brug beter voor luchtkwaliteit dan ferryboten

bouwbreed

kopenhagen – Een vaste oeververbinding over de Fehmarnbelt tussen Duitsland en Denemarken levert minder luchtverontreiniging dan in de huidige situatie waar het verkeer het moet stellen met ferries.

Dat is de conclusie van een rapport van het Deense raadgevend bureau Cowi, dat de analyse uitvoerde in opdracht van de verkeersministeries van beide landen. Op jaarbasis scheelt een vaste oeververbinding in 2040, uitgaande van de eerder opgestelde verkeersprognoses, de emissie van 220.000 ton CO2. Dat komt overeen met wat 20.000 personen jaarlijks veroorzaken aan emissies.

Het rapport is een schakel in het in Denemarken en de Bondsrepubliek al jaren draaiende proces om tot een definitief politiek besluit over de aanpak te komen. Bij de federale regering in Berlijn ligt de investering van minstens enkele miljarden euro moeilijk, terwijl de regering in de deelstaat Sleeswijk-Holstein steeds een verklaard voorstander is geweest.

Ook de Deense regering maakt zich sterk voor de verbinding over het zo�n 20 kilometer lange traject. De conservatieve verkeersminister Hansen is dan ook in zijn nopjes met de conclusie van Cowi. “De analyse bevestigt dat het ook vanuit milieuperspectief een verstandig plan is,” zegt hij.

Reageer op dit artikel