nieuws

Bouw lijkt tevreden met ict-achterstand

bouwbreed

ede – De gewone spreadsheet is nog altijd vrij populair als managementinformatiesysteem, ook al zegt bijna de helft van de door Forum Systeemhuizen geënquêteerde bedrijven in de bouwsector, dat ze komend jaar een ERP-systeem gaat aanschaffen. Dat is vreemd, want terwijl de sector op onderdelen nog ver achterloopt, toont een flinke meerderheid zich ruimschoots tevreden met de huidige ict-oplossingen, zo bleek gisteren in Ede tijdens het jaarlijkse seminar/expositie ICT Bouw.

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Er wordt in de bouw op beperkte schaal al gebruik gemaakt van dit managementinformatiesysteem. Dat zoveel bedrijven komend jaar een ERP-systeem willen aanschaffen, lijkt dan ook een beetje op wishfull thinking van de in Forum Systeemhuizen gebundelde softwareleveranciers. Volgens het EIB namelijk, heeft een ruime meerderheid van de bouwbedrijven er nog nooit van gehoord, laat staan dat ze weten wat ze er mee kunnen, zo blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek.

Volgens EIB-directeur A.P. Buur is de bouwsector wel vrij ver als het gaat om internetgebruik, met name door uta-personeel. Qua bouwplaatsautomatisering is echter nog een hele slag te slaan, maar veel bedrijven aarzelen om in verdergaande automatisering te investeren. Daarvoor zijn volgens Buur drie redenen: de voordelen zijn onduidelijk, de voordelen zijn wel duidelijk maar de kosten te hoog en – niet te onderschatten argument – het wordt vaak als te ingrijpend voor de huidige bedrijfsprocessen gezien.

Dat daarbij ook zoiets simpels als inkopen via internet op de lange baan wordt geschoven – 60 procent in zowel b&u als gww zegt er kortweg nee tegen – is eigenlijk verbazingwekkend. Desgevraagd geven met name de grotere bedrijven aan er meer mee te willen doen, maar de kleine bedrijven laten het op dit punt bijna geheel liggen.

Niet verrassend is dat het uta-personeel veel meer gebruik van internet maakt dan bouwplaatspersoneel. Wel verrassend is, dat 60 procent van de door Forum Systeemhuizen geënquêteerde bedrijven zegt een eigen website te hebben en daar ook verder in wil investeren. Eenvijfde heeft zelfs een eigen intranet. Maar uit dit onderzoek blijkt ook, dat de in de afgelopen jaren als belangrijke ontwikkelingen aangemerkte communicatie met toeleveranciers en (potentiële) klanten of het delen van documenten met derden nog erg laag scoren. En men is ook niet echt van plan er het komend jaar veel geld in te steken. Dat geldt volgens Forum ook voor de bouwplaatsautomatisering. Bijna tweederde van de geënquêteerden heeft er geen software voor in gebruik en is ook niet van plan die aan te schaffen.

Reageer op dit artikel