nieuws

Bouw ideale opstapplaats voor starters

bouwbreed Premium

zoetermeer – Eén op de vijf ondernemers start in de bouwnijverheid. De sector heeft daarmee de hoogste aanwas van nieuwe bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van het EIM, een onderzoeksbureau voor het midden- en kleinbedrijf.

Het grote aantal startende ondernemers dankt de bouw aan de economische groei van de jaren negentig. Hierdoor was er veel vraag naar woningen en kantoren en is er dus veel gebouwd.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp�ers) hebben de toename van het aantal nieuwe ondernemingen in bouw ook gunstig beïnvloed. De eenpitters kregen in de bouw een kans omdat er veel werk was en de bouwsector een lokaal karakter heeft.

De gunstige omstandigheden in de jaren negentig hebben voor een toename van het aantal starters gezorgd. Uit de EIM-studie �bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2004� blijkt dat het aantal nieuwe ondernemingen in de bouw op het moment bijna anderhalf keer hoger ligt dan eind jaren tachtig.

In vergelijking met andere sectoren is de bouw daarmee veruit het populairst. Alleen de dienstensector houdt de aannemerij bij met een toename van het aantal starters met 123 procent. De horeca, waar het aantal debutanten met eenvijfde daalde, deed het in de jaren negentig het slechtst.

De economische dip van midden jaren negentig heeft nauwelijks invloed gehad op de toename van het aantal nieuwe ondernemingen. Maar de stagnatie in de periode 2001-2004 had wel een negatief effect.

De onderzoekers van het EIM wijzen voor de oorzaak van de daling van het aantal starters op demografische ontwikkelingen. Onder invloed van de vergrijzing zijn er minder mensen die klaar staan om in de startblokken te stappen.

Een tekort aan kapitaal is volgens het EIM ook een belangrijke oorzaak van de daling in het aantal starters. Het geldgebrek hangt samen met de huizenprijzen en de aandelenkoersen die sinds de intrede van de economische recessie een dalende lijn hebben ingezet.

In de 21�ste eeuw is het starten van een onderneming ook lastiger omdat er minder ruimte is op de markt, zo analyseert het EIM. Daarbij komt dat de overheid haar beleid heeft aangepast en niet meer op alle ondernemerschap inzet, maar vooral op veelbelovende innovatieve initiatieven.

Anno 2005 heeft de economische dip ook een positieve invloed op het ondernemerschap. De arbeidsmarkt ligt er zo slecht bij, dat het opzetten van een eigen bedrijf voor veel mensen een goed alternatief is voor een vaste baan. Hierdoor is in 2004 het aantal starters weer licht gestegen.

Reageer op dit artikel