nieuws

Verjonging rafelig zoab geen optie

bouwbreed

den haag – Voor het oplappen van rafelige zoab-wegdekken geeft Rijkswaterstaat de voorkeur aan het aanbrengen van emulsieasfaltbeton. In verjongingsproducten ziet de dienst niet veel. Het tijdstip van aanbrengen luistert te nauw en de levensduur wordt er nauwelijks mee verlengd.

De Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de verschillende verjongingsproducten die op de markt zijn. Vooral in Scandinavische landen worden die al langer toegepast. De middelen bestaan uit oliën en emulsies die op het rafelende wegdek worden gesprayd. Behalve nieuwe bitumen bevatten ze vaak stoffen die volgens de fabrikanten in de uitgedroogde bitumen dringen en die revitaliseren. Daarmee profileren ze zich als de �antirimpelcrèmes� van de weg- en waterbouw.

Het probleem is volgens DWW dat de sprays precies op het juiste moment moeten worden aangebracht. Gebeurt dat te vroeg, dan bewerkstelligen ze niet de levensduurverlenging van twee tot drie jaar waar het om is te doen. En wanneer ze te laat worden aangebracht, na verlies van steenslag, sorteren ze helemaal geen effect meer. Dat maakt de producten onhandig in gebruik. Bovendien is de maximaal drie jaar levensduurverlenging die wordt bereikt volgens Rijkswaterstaat niet kosteneffectief.

Daarom kiest Rijkswaterstaat eerder voor het opbrengen van een complete laag emulsieasfaltbeton, liet minister Peijs (verkeer en waterstaat) weten in antwoord op vragen van VVD-kamerlid Hofstra. DWW kiest daarbij niet voor de standaard variant die slecht draineert en ook geen geluid absorbeert, maar de zeer open variant emulsieasfaltbeton. Die is nog niet zo lang op de markt. Dat materiaal verlengt de levensduur minimaal met vier jaar, ongeacht het tijdstip waarop het wordt aangebracht.

Rechterrijstrook

Levensduurverlenging is vooral van belang voor de druk bereden rechterrijstrook van snelwegen. Die slijt veel sneller en heeft daardoor eerder onderhoud nodig dan de andere rijstroken. Door levensduurverlenging kan het groot onderhoud van alle rijstroken gelijktijdig plaatsvinden.

Een verjongingsproduct kan volgens minister Peijs wel degelijk het verlies van steenslag van zoab vertragen. In bijzondere gevallen kan het een kosteneffectieve oplossing zijn, maar het wordt niet ingevoerd als standaardoplossing op alle wegen.

Woordvoerder ing. E. de Jong van VBW Asfalt is niet verrast door de uitlatingen van de minister. Die zijn volgens hem in lijn met de ontwikkelingen zoals die ook al door de brancheorganisatie van asfaltverwerkers waren gesignaleerd.

Reageer op dit artikel