nieuws

Teruglopende omzet in gww-bedrijf zet vennoten op scherp

bouwbreed Premium

vennoten Greep en Teunisse.

De vennoten, Greep en Teunisse, hadden bij de oprichting van hun bedrijf statutair geregeld dat bij geschillen eerst een mediator wordt ingeschakeld. Het bedrijf is actief in de wereld van gww, bestaat sinds 1998 en telt 12 medewerkers. De gevraagde bemiddeling heeft betrekking op splitsing van het bedrijf of niet. Greep is voor, Teunisse tegen. Wij zijn het er snel over eens dat het al of niet splitsen van het bedrijf, praten in oplossingen is. Wat is het achterliggende vraagstuk? Greep verwijt zijn compagnon door zijn houding bij te dragen aan de �verzuring� van het bedrijf.

Teunisse houdt naar zijn mening onvoldoende toezicht op de administratie, maakt verkeerde offertes en duldt geen inmenging van buitenaf. Hij ontloopt werkoverleg, hult zich vaak in wrokkig stilzwijgen, durft tegen klanten te weinig een eigen geluid te laten horen, schermt zijn eigen relaties af en treedt onheus op tegen Greep�s oude relaties. Hij verwijt Teunisse weinig interesse in onderzoek te hebben, een solist te zijn en gebrek aan ruggengraat te hebben. Het was voor zeker een heldere opening. Teunisse is woedend. Op deze manier is overleg zinloos, deelt hij mee en zwijgt vervolgens, de armen over elkaar. “Nu ziet u het zelf”, roept Greep uit. Ik vat samen dat Greep zorgen heeft over administratieve zaken, het werkoverleg, de samenwerking met klanten en de research. Ik voeg er aan toe dat er hoorbaar irritaties op het persoonlijke vlak zijn. Greep gaat akkoord met mijn samenvatting. Ik deel mee dat we de wederzijdse irritaties in een later stadium ter hand zullen nemen. Ik merk tenslotte op dat beide heren bij de oprichtingen van het bedrijf blijkbaar klanten of projecten hebben ingebracht die voortkomen uit hun eerdere werkkring. Dat wordt beaamd.

Ook het verhaal van Teunisse bevat persoonlijke accenten. Teunisse verwijt Greep gebrek aan belangstelling voor administratie en besluitvorming. Greep is nergens te bekennen als het om verantwoordelijkheden gaat, maar is altijd wel haantje-de-voorste als het gaat om kritiek achteraf. Greep heeft daarbij een overdreven behoefte aan gelijk hebben, kletst door tot je een ons weegt en beschikt over onrealistische ideeën over offertes. Hij noemt hem emotioneel en gesloten tegelijkertijd, want Greep loopt weg als zaken hem niet zinnen. Ik vat samen dat wij aan de vier punten van Greep kunnen toevoegen: besluitvorming en discussietechniek. Ik wil weten of we nu werkelijk alle bespreekpunten op tafel hebben. Dat wordt beaamd. Waarom bent u samen een zaak begonnen? Ze kennen elkaar sinds hun studietijd. Teunisse roemt de zeven jaar oudere Greep als de praktijkman waarop je kunt terugvallen en Greep prijst het analytische vermogen van Teunisse. De problemen tussen hen zijn niet van recente datum, maar de teruglopende omzet heeft de boel op scherp gezet. Er hangen opdrachten in de lucht, maar ze dalen niet neer. Er zijn al medewerkers ontslagen, ze waren groter, wat de financiële positie van het bedrijf niet onberoerd liet. De zes bespreekpunten zijn vervolgens in redelijke harmonie afgewerkt. Er is op basis daarvan gezocht naar andere vormen van samenwerking, beter passend bij hun verschillende karakters.

Het dubbeltje valt evenwel anders. Greep brengt naar voren dat het zijn grote wens is een bedrijf geheel naar eigen inzichten in te richten. Hij vindt dat in hun branche vandaag de dag een fundamenteel andere aanpak van zowel klant als werk nodig is. Ik merk op dat die wens niets met Teunisse te maken heeft. Uiteindelijk erkent Greep dit. Het kader is daarmee veranderd.

Teunisse is bereid een stap terug te doen. Dit ziet Greep niet zitten. Het kost hem moeite om in positieve termen uit te drukken, waarom het niet zal werken. Hij zet zich tegen Teunisse af. Desalniettemin tekent het toekomstbeeld zich af. Teunisse begrijpt tenslotte wat er speelt en kan daarmee leven. De uitkoop is correct verlopen. Ik weet zeker dat deze mediation voor beiden en voor het bedrijf, een snellere en bevredigender oplossing gebracht heeft dan in rechtsprocedure was bereikt.

Reageer op dit artikel