nieuws

Regel luchtkwaliteit frustreert bouwers

bouwbreed

den haag – Bouwend Nederland vindt dat de Nederlandse overheid haast moet maken met een aanpassing van de normen voor de luchtkwaliteit. Volgens de bouwers is inmiddels een aanzienlijk aantal bouwprojecten vastgelopen op de strenge Europese normen.

Bouwend Nederland constateert dat er steeds vaker bezwaar wordt gemaakt tegen bouwplannen, omdat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met het Besluit Luchtkwaliteit. Volgens het besluit, dat voortvloeit uit een Europese richtlijn, moet Nederland voor 2010 voldoen aan een aantal strenge luchtkwaliteitsnormen voor onder meer stikstofdioxiden en fijn stof. Volgens de organisatie gebruiken bezwaarmakers het Besluit Luchtkwaliteit vaak als “oneigenlijk argument” om bouwprojecten te frustreren. “Belangengroeperingen maken bezwaar in de wetenschap dat de Raad van State niet anders kan dan op basis van de huidige regels uit het Besluit Luchtkwaliteit de bouwplannen terugdraaien”, aldus een woordvoerder.

De Raad van State vernietigde september vorig jaar voor het eerst een plan op basis van het Besluit Luchtkwaliteit. Het plan van Verkeer en Waterstaat voor spitsstroken op de A2 werd vernietigd, omdat er onvoldoende was gekeken naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. In de maanden die volgden werd een hele rij besluiten over bouwplannen teruggedraaid omdat de gevolgen voor de luchtkwaliteit onvoldoende zouden zijn onderzocht, aldus Bouwend Nederland.

Staatssecretaris van Geel (VROM)

werkt inmiddels aan een nieuwe, soepeler regeling die het luchtkwaliteitsbesluit moet gaan vervangen. De Tweede Kamer praat er begin volgende maand over.

Volgens Bouwend Nederland is haast geboden. De Raad van State zal immers doorgaan met het toetsen van bouwplannen aan het Besluit Luchtkwaliteit totdat de nieuwe regeling is vastgesteld.

Reageer op dit artikel