nieuws

PvdA-fractie wil debat over eindrapport TCI

bouwbreed

den haag – De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil over enkele weken met het kabinet stevig in debat over het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI).

Fractielid S. Dijksma riep gisteren bij het begin van het overleg met deze commissie-Duivesteijn de overige kamerfracties op “er vol tegenaan te gaan” om verbeteringen af te dwingen over onder meer de informatieplicht van het kabinet aan de Kamer.

Zowel Dijksma als haar GroenLinks-collega W. Duyvendak stelden zich niet tevreden met het schriftelijke antwoord van het kabinet op vragen van de TCI. “Het kabinet wijst op voorhand al veel van de aanbevelingen van de commissie af”, aldus Dijksma. Duyvendak noemde de reacties van met name minister Peijs (verkeer en waterstaat) “lauw”.

Zoals verwacht willen de oppositiepartijen een pas op de plaats over de Zuiderzeelijn. PvdA en GroenLinks willen dat de voorbereidingen voor de prijsvraag worden stopgezet, zodat het kabinet aan de slag kan met het toetsingskader zoals door de commissie is voorgesteld. Dan moet nut en noodzaak worden aangetoond, aldus de fracties. “Als het kabinet op de nu rijdende trein wil doordenderen, dan moeten wij daar een stokje voor steken”, meent Dijksma.

Het Fonds Economische Structuurversterking (FES) lijkt op de helling komen te staan. De commissie stelt voor om �economisch� te vervangen door �ruimtelijk�, zodat de besteding van de aardgasbaten niet alleen naar infrastructuur gaat. Dit gaat voor de PvdA niet ver genoeg. Dijksma wil ook “zachte infra”, zoals kennisinfra als bestedingsdoel. GroenLinks pleit voor totale afschaffing van het FES. “Waarom moeten we blijven voorsorteren op asfalt en beton. De aardgasbaten moeten worden meegenomen in de begrotingscyclus.”

Bij het sluiten van deze krant waren de overige fracties nog niet aan woord gekomen. De commisie-Duivesteijn antwoordt vandaag op de fractievragen.

Reageer op dit artikel