nieuws

Projectmanagement nog jong vakgebied

bouwbreed Premium

den haag – Al zolang de mens de wereld bevolkt, wordt er gebouwd. En al zolang er wordt gebouwd, bestaat er een vorm van bouwprojectmanagement. Toch is dit als apart vakgebied nog betrekkelijk jong.

Ruim dertig jaar geleden kwam het fenomeen onafhankelijke bouwprojectmanager om de hoek kijken. Onder meer het Ingenieursbureau voor Project Realisatie en Coördinatie (PRC) zag kansen in een nieuwe vorm van projectvoorbereiding en begeleiding.

Omdat de vereiste kennis niet zonder meer beschikbaar was via de bestaande technische opleidingen, werd een interne opleiding ontwikkeld. Die interne cursussen evolueerden via in-company opleidingen naar een vierdaagse cursus, die onlangs al voor de dertigste keer werd gehouden.

Mede op basis van de in de loop der jaren opgebouwde en verder ontwikkelde praktijkkennis en -ervaring, heeft Toon van Dam (in 1969 een van de oprichters van PRC) nu een Praktijkboek Bouwprojectmanagement samengesteld.

Doel van het boek is onder meer inzicht te bieden in het bouwproces in het algemeen, en in de wijze waarop het bouwen zich in de laatste decennia in Nederland heeft ontwikkeld. Verder wordt een basismodel aangereikt van het bouwproces, waardoor het mogelijk wordt een gestructureerde aanpak specifiek voor één project op te zetten.

Stapsgewijs wordt inzicht gegeven in de belangrijkste aspecten van het ontwikkelen van het bouwproces, en worden algemeen bruikbare methodieken gegeven gericht op de beheersing van dat bouwproces.

Het boek besluit met een een aardige analyse van de huidige bouwpraktijk en de ontwikkelingen. “Aan buitenstaanders is nauwelijks uit te leggen dat een aannemer meestal slechts enkele weken de gelegenheid krijgt om in concurrentie een allesomvattende prijs in te dienen voor een plan, waaraan vaak aan opdrachtgeverszijde jarenlang (door anderen) is gewekt. Ze begrijpen al helemaal niet dat de aannemer zich dan ook garant moet stellen voor een werk waarvan op dat moment de omvang en de impact nauwelijks kunnen worden overzien.”

Van Dam stelt dat het hoog tijd is voor echte innovatie in de bouw. De sector moet zich inspannen om andere methoden, technieken en systemen te bedenken, te introduceren en te laten werken. Dat vergt een nauwe samenwerking tussen producenten, leveranciers, afnemers, onderzoeksinstituten, en overheid. Hierbij moeten de betrokken partijen elkaar continu uitdagen om het morgen beter te doen dan vandaag.

Praktijkboek Bouwprojectmanagement ,

Toon van Dam,

Sdu Uitgevers

ISBN: 9012106354,

Reageer op dit artikel