nieuws

Naarden en Bussum willen aanleg verdiept spoor

bouwbreed Premium

bussum/naarden – De gemeenten Bussum en Naarden hebben plannen voor de aanleg van een verdiept spoor in beide gemeenten. Met de aanleg van een verdiept spoor zijn vele miljoenen euros gemoeid. De inhoud van de plannen wordt pas eind deze maand bekend gemaakt.

De gemeenten Bussum en Naarden hebben bureau Arcadis een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden. Raadsleden van beide gemeenten hebben vorige week in beslotenheid kennis genomen van het rapport. Beide gemeenten gaan echter niet verder in op de inhoud van de plannen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Bussum worden de resultaten van het onderzoek pas in de openbaarheid gebracht als de politiek zich een oordeel heeft gevormd over het onderzoek. Eind deze maand neemt het college van B en W hierover een standpunt in.”

Dat het zolang duurt voordat openheid van zaken wordt gegeven, heeft te maken met de wijze waarop de gemeente Bussum vorig jaar een rapport rond de sluiting van zes spoorwegovergangen naar buiten heeft gebracht. Dit gebeurde zonder dat de politiek al richting had gegeven aan de onderzochte varianten. Het rapport viel zo slecht bij de bevolking, dat het draagvlak voor de plannen verdween en de gemeente afstand nam van de aanbevelingen.

De aanleg van een verdiept spoor leeft al enige jaren in de beide gemeenten. Het huidige spoor loopt dwars door de bebouwing van Bussum en Naarden. Dit levert het doorgaande verkeer onacceptabel veel hinder op, doordat overwegen in de stedelijke bebouwing totaal 20 tot 25 minuten per uur gesloten zijn.

De aanleg van een verdiept spoor betekent een fikse ingreep in delen van beide plaatsen. Mogelijk moeten er buurtenworden gesaneerd en eventueel wijken gesloopt.

Reageer op dit artikel