nieuws

Kust kan hogere golfbelasting aan

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse kust kan wel tegen een stootje. Projecten om de zeewering te verstevigen teneinde ze bestand te maken tegen zwaardere golven in de toekomst, staan daarnaast in de steigers. Nederland is “veilig voor overstromingen vanuit zee”, verzekert het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het ministerie reageerde met deze mededeling op eerdere berichten in de media. Hierin zei hoogleraar Kustwaterbouwkunde M. Stive van de TU Delft onder meer dat Nederland het overstromingsgevaar vanuit zee onderschat.

Volgens Verkeer en Waterstaat is dat onzin. Vorig jaar heeft het Rijk 10 miljoen euro in de kustversterking gestoken. Voor de reparatie van tien zwakke plekken langs de Noordzeekust ligt tussen 2007 en 2020 een bedrag van 743 miljoen euro klaar. Het ministerie benadrukt dat de kust “op dit moment nog steeds aan de veiligheidseisen” voldoet.

Omdat de Nederlandse kust zwaarder wordt belast door de golven dan vijftig jaar geleden is vastgelegd, heeft Verkeer en Waterstaat sinds eind 2001 al actie ondernomen. Voor het ministerie is de berichtgeving van afgelopen week over zwaardere golven die op de kust beuken, dan ook niet nieuw.

Volgens Stive zou de overheid het overstromingsgevaar bij de duinen onderschatten. Verkeer en Waterstaat weerlegt dit. In eind 2001 heeft Rijkswaterstaat vastgesteld dat de golfbelasting op de kust zwaarder was dan tot dan toe werd aangenomen.

Daarop is in opdracht van toenmalige staatssecretaris De Vries aanvullend onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten waarbij in totaal tien zwakke schakels in de kust zijn vastgesteld die tussen nu en twintig jaar versterkt moeten worden. Het gaat onder meer om Callantsoog, Walcheren, West Zeeuwsch-Vlaanderen en de waterkeringen Noordwijk en Scheveningen.

Provincies voeren de regie als het gaat om het opstellen van plannen voor die zwakke schakels. Voor ingrijpende maatregelen is driekwart miljard euro opgenomen in de begroting voor de periode 2007 tot 2020. Waar nodig zijn bovendien direct maatregelen genomen. Zo zijn extra zandsuppleties aangebracht bij Scheveningen en Ter Heijde en is een tijdelijke damwand geplaatst in de Pettemer zeewering.

Een meer structurele aanpak heeft grote consequenties voor de achterliggende kuststreek.

Reageer op dit artikel