nieuws

ING: Regelgeving belemmert bouw

bouwbreed

den haag – Wet- en regelgeving en hoge loonkosten belemmeren de groei van de bouwsector. Dat blijkt uit de Bouwnijverheid Special 2005 die de ING Bank heeft gepubliceerd.

Het rapport is gebaseerd op een enquête van onderzoeksbureau Heliview onder 183 bouwbedrijven. Het ging daarbij hoofdzakelijk om ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, met maximaal 250 werknemers.

“De uitgebreide wet- en regelgeving in de bouwnijverheid is de grootste belemmering op ondernemerschap”, aldus het document. “Het gaat hierbij niet zozeer om de kosten van de regelgeving als wel om de complexiteit ervan.” Bovendien zijn de regels soms strijdig met elkaar. “Zo eist het bouwbesluit vaak naar binnen draaiende deuren, terwijl de brandweer naar buiten draaiende deuren eist.” Een en ander leidt tot trage besluitvorming.

Een meerderheid van de bouwbedrijven geeft aan dat de hoogte van de loonkosten de groei remt. De meeste bedrijven vinden dat het verlagen van loonbelasting en werkgeverspremies de beste remedie is tegen de hoge loonkosten. Ook gaan er stemmen op om personeel tegen of onder het minimumloon te betalen. Bijvoorbeeld door werklozen aan te nemen tegen 90 procent van het minimumloon.

Veel aannemers klagen omdat de arbeidsmarkt niet genoeg wendbaar is. Als het eenvoudiger zou zijn om personeel te ontslaan wanneer de zaken haperen, zouden er meer mensen worden aangenomen. Een ander probleem dat het rapport signaleert is de zware prijsconcurrentie. Ruim de helft van de aannemers ziet de bouw als een prijsvechtersmarkt. “Dit is hoog in vergelijking met andere sectoren”, aldus het rapport, dat de prijsconcurrentie wijt aan slechte marktomstandigheden en de bouwfraude-affaire.

De utiliteitsbouw is het zwaarst getroffen door de economische neergang. En ook de komende jaren zal de bouw van kantoren op een laag pitje staan. “Toch ligt er een belangrijke taak voor de utiliteitsbouw, namelijk in de herstructurering van oude binnensteden en bedrijventerreinen.”

Ook al vielen de hardste klappen in de utiliteitssector, ook de rest van de bouw moest het ontgelden. Niettemin zijn er bedrijven die nog steeds groeien. Het rapport ziet verder een relatie tussen deze groei en het netwerk van de betrokken aannemers. Ongeveer de helft van de florerende ondernemers heeft een grote zakelijke kennissenkring. Ze zijn actief in onder meer businessclubs en ondernemersverenigingen en volgen een of meerdere cursussen per jaar.

Ondanks alle geconstateerde problemen, heeft het rapport ook iets positiefs te melden: de bouwnijverheid is over zijn dieptepunt heen. ING verwacht dat de productie in 2005 groeit met 1,2 procent en in 2006 met 2,5 procent. Ook de werkgelegenheid zal licht toenemen.

Reageer op dit artikel