nieuws

Hovers: Schikking na eind proefprocessen

bouwbreed

den haag – Een compromis om de schikking in de bouwfraudezaak vlot te trekken is af te wachten wat de uitkomst is van de vier proefprocessen. Die suggestie doet J. Hovers, voorzitter van de Regieraad, in een ultieme poging om de partijen opnieuw aan tafel te krijgen. De betrokken opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn echter het meest gebaat bij een snelle deal.

Minister Dekker (VROM) staat nog altijd open voor alle opties en sluit nieuwe onderhandelingen niet uit. Ze zei dit vrijdag na afloop van de ministerraad, een week nadat de schikking was afgeschoten. “Volgende week is een hoorzitting in de Kamer en daarna volgt het debat met mijn collega�s Peijs, Brinkhorst en mij. We wachten nu eerst het verdere politieke proces af.” Tot die tijd verstrekt de minister geen opdracht aan de landsadvocaat om de proefprocessen in gang te zetten.

Volgens Hovers circuleert in bredere kring de mogelijke oplossing om uit de impasse rond de schikking te komen door de vier proefprocessen af te wachten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het kabinet om duidelijkheid te krijgen over de �schuldvraag�.

Zodra een rechter of arbiter uitspraak doet over een eventuele schadeclaim, hebben beide kanten een beter idee over de hoogte van het totaalbedrag. Het gaat in de vier processen om de haven van Vlieland via Rijkswaterstaat, de ruilverkaveling van Wymbritseradiel van het ministerie van Landbouw en twee opdrachten van het Centraal Overleg Asielzoekers en het ministerie van Defensie.

Er zitten echter nog wel flink wat haken en ogen aan deze variant. Want in het geval van vrijspraak van de bouw of volledige toekenning van de claims, heeft de andere partij niet veel voordeel meer bij een schikking. Bovendien veroorzaakt ook het uitvechten van de proefprocessen al veel juridisch getouwtrek en tijdverlies.

Eigenlijk zijn alle onderhandelaars het erover eens dat de partijen zo snel mogelijk weer om tafel moeten gaan zitten om precies duidelijk te hebben waar de pijnpunten liggen. Het is echter de vraag of dat mogelijk is na het kabinetsbesluit van een week geleden. In elk geval zitten veel onderhandelaars aan tafel in de Tweede Kamer waar 22 maart een hoorzitting over het onderwerp plaatsvindt. Het parlement heeft de macht om het kabinet onder druk zetten om ook aan te schuiven.

Onderhandelaar T. Nelissen, van Bouwend Nederland zou graag verder onderhandelen. “De afgelopen drie weken is geen enkele discussie meer geweest over de hoogte van het bedrag.” Hij heeft persoonlijk alle onderhandelingen namens de sector gevoerd en is net als alle andere onderhandelaars onaangenaam verrast door het besluit van het kabinet. Hij wist niet beter dan dat de landsadvocaat opdracht had gekregen het principeakkoord van 65 miljoen op papier te zetten.

Reageer op dit artikel