nieuws

Glasvezel is ook kerntaak corporatie Alleen Nuenen succesvol in aanleg

bouwbreed Premium

HILVERSUM – “Hoe kun je een markt verstoren als er helemaal geen markt is?” Dat vraagt directeur P. Boerenfijn van de vereniging van woningcorporaties Aedes zich af naar aanleiding van het beschuldigende vingertje van de Vecai. Die wil corporaties ervan weerhouden te investeren in glasvezelnetwerken op een moment dat niemand anders dat durft of wil.

Aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over de rechten en plichten van de woningcorporaties en de vraag of het geoorloofd is publiek geld aan te wenden voor de aanleg een glasvezelnetwerk, laat de Aedes-directeur zijn licht schijnen over wat in zijn ogen ook een kerntaak is van woningcorporaties.

“Ten eerste bevordert een aansluiting op een snel netwerk de verhuurbaarheid van onze woningen,” stelt Boerenfijn. “Zoals ook dubbel glas en een hoogrendementsketel dat doen. Daarnaast bevordert vrije toegang tot informatie de empowerment van onze huurders, mits het ook toegang verschaft tot producten van anderen dan een kabelaanbieder alleen. Ten derde zien wij mogelijkheden om eigen producten zoals onderhoud via internet te regelen, een strategisch pluspunt. Kort samengevat dient het dus ons belangrijkste doel. Betaalbare en goede woningen aanbieden.”

Boerenfijn ziet geen kwaad in het toenemend aantal plannen waar gemeenten aangeven samen met woningcorporaties te willen optrekken bij de aanleg van glasvezelnetwerken. Hij bestrijdt de visie van Vecai, de belangenbehartiger van kabelaars, die zegt dat de corporaties de markt verstoren. “Er is niet eens een markt. Was dat wel het geval, dan zouden marktpartijen er toch al lang ingestapt zijn? Maar de praktijk is dat niemand durft te investeren in iets dat we allemaal heel graag willen. Omdat de markt het laat afweten springen de corporaties in het gat.”

Een gat dat volgens Boerenfijn beter kan worden ingevuld door de corporaties en gemeenten dan door commerciële partijen die vaak ook nog eens een monopolie hebben. “Neem bijvoorbeeld KPN. Die heeft ooit overal een koperdraadje in huizen aangelegd. En daardoor moet iedereen verplicht een telefoonabonnement bij KPN afnemen. Terwijl het om ónze huizen gaat. Ik zou het willen omdraaien. Laat KPN of wie dan ook maar betalen om iets in onze huizen aan te leggen.”

Ook het verwijt van velen dat woningcorporaties zich niet voldoende inspannen en te weinig nieuwe huizen bouwen, weerlegt Boerenfijn. “We willen best bouwen. Dan leggen we direct glasvezel in die woningen aan. Het verwijt dat we ons geld niet goed gebruiken, bestrijd ik ten stelligste. Onder de paarse regering mochten we niet bouwen, omdat de overheid eigenhuizenbezit bevorderde. Wij hebben dus nooit grondposities verkregen. Verder is de huizenmarkt geen automarkt. Wij kunnen minder snel schakelen.”

De Aedes-voorman denkt bovendien dat investeren in glasvezel de corporaties uiteindelijk geld oplevert. “Ooit hebben we meebetaald aan het kabelnet. In Amsterdam alleen al heeft de verkoop aan de gemeente toen veel opgeleverd. Geld dat nu voor wonen wordt aangewend.”

Boerenfijn vindt dat de overheid geen eenduidig signaal afgeeft. “Men praat niet met één mond. EZ en VWS vinden het goed, maar van VROM mogen corporaties niets anders dan huizen verhuren. Ik denk dat men veel beter naar de lokale maatschappelijke vraag moet luisteren. Investeren in glasvezel lijkt me volstrekt legitiem wanneer gemeenten ons daartoe uitnodigen. Zolang we de bedrijfsvoering buiten de corporaties om doen en de markt volledig concurrerend is, mag het wat mij betreft. Regelgeving hoeft dan echt niet te worden aangepast.”

NUENEN – In het Brabantse Nuenen is het wel gelukt een coöperatief glasvezelnet aan te leggen. De ongeveer 7400 aangesloten huishoudens zijn ook eigenaar van het net. De aanleg van het vorige week in gebruik genomen netwerk is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Per aansluiting droeg EZ 800 euro bij. In de Brabantse plaats is nu 97 procent van alle huishoudens op het glasvezelnet aangesloten. Dat betekent onder meer dat zo�n 15.000 Nuenenaren supersnel kunnen communiceren via internet. Philips gaat op het net experimenteren met nieuwe diensten op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid. De aanleg van het glasvezelnet in Nuenen is een overblijfsel van het mislukte experiment Kenniswijk in de regio Eindhoven.

Reageer op dit artikel