nieuws

Gemeente Middelburg praat over aankoop huizen

bouwbreed Premium

MIDDELBURG – De gemeente Middelburg onderhandelt met omwonenden van de bouwput van het nieuwe theater in de stad over aankoop van hun huizen. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het vooralsnog om drie woningen die bij de bouw veel schade hebben opgelopen.

De bouw van het nieuwe theater levert al maanden problemen op. De bouwput, waar een ondergrondse garage moet komen, vertoonde lekkages waardoor grondwater wegspoelde en huizen scheuren gingen vertonen. De problemen bereikten vorige week een hoogtepunt toen een bouwwand instabiel bleek, waardoor woningen dreigden te verzakken. De bouwput werd daarop vol water gezet.

De bouw van het theater is voorlopig stilgelegd. Volgens de woordvoerder is de situatie rondom de bouwput redelijk gestabiliseerd en ligt de eerste prioriteit van de gemeente nu bij het oplossen van de huisvestingsproblemen van de omwonenden. Behalve onderhandelingen over aankoop zijn er ook gesprekken gaande over opknappen van woningen door de gemeente.

De toekomst van het nieuwe theater is nog onzeker. De gemeente heeft het bureau Toornend & Partners uit Haarlem, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bouwen en gebouwen, ingeschakeld om te onderzoeken wat de vervolgstappen moeten worden.

Het adviesbureau heeft drie opdrachten gekregen. Wat zijn de consequenties in kosten, tijd en risico�s als met de bouw wordt doorgegaan.

Wat zijn die consequenties bij aanpassing van het bouwplan. Wat zijn de gevolgen als er wordt afgezien van verdere bouw. Dit onderzoek neemt enkele weken in beslag. (anp)

Reageer op dit artikel