nieuws

Aanbesteding onderbouw hsl-zuid niet optimaal Toezeggingen

bouwbreed

den haag – De aanbesteding van de onderbouw van de hsl-zuid is “niet optimaal verlopen”. Dit erkent minister Peijs (verkeer) in een brief aan de Tweede Kamer.

Peijs, overigens geen minister ten tijde van de hsl-aanbesteding, reageert hiermee op vragen van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI).

Uit het onderzoek van deze commissie-Duivesteijn naar de grote infrastructurele projecten Betuweroute en hsl-zuid kwam naar voren dat de bouwcombinaties voor de onderbouw van de hsl-zuid slecht uit de voeten konden met de design & contruct-aanbestedingsvorm. Zo ervoeren ze nauwelijks ontwerpvrijheid, omdat ze moesten werken met een gedetailleerd referentieontwerp van de onderbouw en een dichtgetimmerd programma van eisen.

Het kabinet deelt echter niet de conclusie van de commissie dat bij grote, complexe projecten “design & construct een riskante strategie is”. Het kabinet is van mening dat “het betrekken van de capaciteiten van de markt gunstige mogelijkheden biedt”. De voorwaarde is wel, zo meldt Peijs, dat lering wordt getrokken uit de lessen van de hsl-zuid. Zo moet het programma van eisen ruimte laten voor ontwerpvrijheid, moet het budget van de projectorganisatie “toereikend” zijn en moeten aannemers met een bonus-malusregeling worden geprikkeld om het contract na te leven.

Er zijn naar mening van Peijs overigens ook voldoende geslaagde voorbeelden van design & construct, zoals de Groene Harttunnel, de Westerscheldetunnel en de tunnels van de Betuweroute. Ook het contract met de Waardse Alliantie voor het traject Sliedrecht-Gorinchem van de Betuweroute is succesvol gebleken.

“De maatschappij wenst een efficiënte en kleinere overheid. Dit vraagt om een grotere inzet van marktpartijen en een andere wijze van contracteren. Design & construct biedt hiervoor kansen hoewel daartoe ook leergeld zal moeten worden betaald”, aldus Peijs in haar brief aan het parlement.

De Tweede Kamer debatteert morgen en donderdag met de commissie-Duivesteijn over het eind vorig jaar gepubliceerde eindrapport over de grote infrastructurele projecten.

In antwoord op vragen van de TCI heeft het kabinet een aantal voorstellen van de TCI overgenomen:

� -Contacten tussen ambtenaren en kamerleden over feitelijke informatie toegestaan. Betreffende minister maakt afweging.

� -Introduceren Toelatingsbesluit als go/no go-moment voor nader onderzoek naar nut en noodzaak en projectalternatieven.

� -Opstellen van structuurvisie voor ruimtelijk gebied in voorbereidingsfase van groot project.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels