nieuws

4,7 Miljoen voor bouw woningen Maastricht

bouwbreed

maastricht – De gemeente Maastricht krijgt 4,7 miljoen euro van het Rijk om het woningtekort terug te brengen. Dat is de helft van het totale bedrag dat het Rijk voor Limburgse woningbouwprojecten uitkeert. Met het geld moet Maastricht tot 2010 de woningvoorraad met ruim tweeduizend woningen uitbreiden. Maastricht krijgt dit geld in het kader van […]

maastricht – De gemeente Maastricht krijgt 4,7 miljoen euro van het Rijk om het woningtekort terug te brengen. Dat is de helft van het totale bedrag dat het Rijk voor Limburgse woningbouwprojecten uitkeert. Met het geld moet Maastricht tot 2010 de woningvoorraad met ruim tweeduizend woningen uitbreiden. Maastricht krijgt dit geld in het kader van het Convenant Verstedelijkingsafspraken 2005-2010. Wethouder Wim Hazeu heeft gisteren het convenant ondertekend. Het Rijk stelt voor Limburg een totaalbedrag van 9,4 miljoen euro beschikbaar. De rest van het geld wordt verdeeld onder stadsgewest Venlo, Sittard-Geleen en Parkstad, conform de afspraak die de steden en de provincie daarover hebben gemaakt.

Met de ondertekening van het convenant verplichten de stadsgewesten zich tot overleg met de woningcorporaties, commerciële marktpartijen en vertegenwoordigers van woonconsumenten met als doel het terugdringen van het woningtekort en het weer in beweging brengen van de woningmarkt. Het bedrag dat toegekend wordt is direct gekoppeld aan de woningbouwproductie.

Reageer op dit artikel