nieuws

Zorginstelling investeert in huisvesting

bouwbreed

utrecht – De geestelijke gezondheidszorg moet per jaar 163 miljoen euro in de eigen huisvesting investeren. Dat heeft het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen becijferd.

Volgens de huisvestingsspecialist van het ministerie van Volksgezondheid zorgen naast nieuwbouw, renovatie en capaciteitsuitbreiding de komende acht jaar voor de grootste uitgaven.

De zorginstellingen geven jaarlijks 20 miljoen euro uit aan grootschalige renovatieprojecten. Voor de door het Bouwcollege bestudeerde periode van acht jaar komt het totale bedrag daarmee uit op 160 miljoen euro. De totale bouwinvestering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bedragen over dezelfde periode zo�n 1,3 miljard euro.

De zorginstellingen moeten hun capaciteit met zo�n 1300 plaatsen uitbreiden. Dat betekent dat het huidige aantal kamers tot 2012 met 6 procent uitgebreid moet worden. Bij 70 procent van de plaatsen is uitbreiding op nieuwe locaties noodzakelijk. De totale investering die met de uitbreiding van de capaciteit gemoeid is bedraagt 230 miljoen euro.

Het bouwprogramma van de zorginstellingen wordt in sterk mate beïnvloed door de uitdunning van de huidige complexen. Veel van deze ruimtes voldoen wel aan de minimumeisen, maar moeten ruimer worden opgezet om de zorgverlening naar het gewenste niveau op te trekken. Vrijwel alle zorginstellingen krijgen met deze aanpassing van hun huisvesting te maken.

Het Bouwcollege maakt zich zorgen over de uitvoering van de bouwplannen. Zorginstellingen hebben wat dat betreft de reputatie om minder te investeren dan ze eigenlijk zouden moeten. Of de jaarlijkse investeringen ook daadwerkelijk worden gedaan, is dus nog steeds onzeker. “Het is een gemiddelde dat we hebben berekend door het totale investeringsbedrag over de acht jaar te verdelen waarmee we gerekend hebben”, licht H. Post van het Bouwcollege de cijfers toe.

Om zich ervan te verzekeren dat de investeringsprognoses ook daadwerkelijk worden gedaan, gaat het Bouwcollege met aanjaagteams op pad. De toezichthouder wil op die manier de instellingen ondersteunen en zo nodig aansporen om de bouwplannen op de rails te zetten. Gebouwen die er minder goed aan toe zijn, zouden daarbij met voorrang aangepakt moeten worden.

“In het verleden hebben zich immers keer op keer vertragingen in het bouwprogramma gemanifesteerd die in het verleden tot onderbesteding hebben geleid. De uitvoering wordt dus nadrukkelijk gevolgd”, motiveert het college in een brief aan de minister de opstelling. Problemen met de financiering zijn volgens het Bouwcollege geen excuus voor vertraging. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft voldoende geld ter beschikking gesteld om alle projecten zonder problemen en vertraging uit te voeren.

Reageer op dit artikel