nieuws

Zorg en installateurs informeren elkaar over domotica

bouwbreed

utrecht – Ouderen zouden met specifieke technische voorzieningen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Arcares, bedrijfstakorganisatie voor verpleging en verzorging uit Utrecht, en Uneto-VNI, ondernemersorganisatie voor de bedrijfstak installatie uit Zoetermeer willen om die reden kennis uitwisselen over domotica in de zorg.

Domotica staat voor woningautomatisering: de integratie van technische systemen inclusief de communicatie met de buitenwereld. De praktijk leert dat steeds meer mensen zorg van buiten nodig hebben. Arcares denkt dat domotica ouderen de mogelijkheid biedt langer zelfstandig te wonen en de zorg kan ondersteunen. Vooralsnog roept de realisatie van domotica problemen op, meent de zorgorganisatie. Niet in de laatste plaats omdat technieken snel veranderen en bepaalde oplossingen hun waarde verliezen. Ook de financiering van de technische maatregelen roept veel vragen op.

Technisch installateurs vinden dat ze (te) laat als domotica-adviseur bij bouwprojecten worden ingeschakeld. De zorgaanbieders constateren nogal wat problemen met standaardisering. De markt biedt veel verschillende systemen die onderling vaak niet of slecht samenwerken. Arcares noemt als voorbeeld de afstemming tussen telefonie en alarmering die niet altijd even goed lukt. Vaak komt het aanbod ook niet overeen met de wensen van de klant en roept het gebruik bij de gebruiker soms meer vragen op dan het oplost. Zorgaanbieders en corporaties vinden dat ze zo voor praktische problemen en extra kosten komen te staan.

Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen kan veel moeilijkheden oplossen. Arcares en Uneto-VNI willen zich bij convenant inzetten om kennis over domotica te verzamelen en uit te wisselen. De praktijk moet uitwijzen wat het beste werkt en welke standaard er voor de systemen en technieken moet komen. Beide bedrijfstakorganisaties spraken geen datum af waarop ze eventuele resultaten moeten presenteren. Arcares wil eerst de behoefte inventariseren. Vooralsnog zijn daar nog geen enquêtes of steekproeven gehouden. De organisatie wil ook de resultaten analyseren van domoticaprojecten die eerder in de zorgsector zijn uitgevoerd.

Arcares en Uneto-VNI hoeven niet langer te zoeken naar een standaard voor domotica, zegt de Konnex Associatie Nederland (KAN) uit Zoetermeer. Begin vorig jaar is de domoticastandaard Konnex (KNX) geïntroduceerd, een volgens de KAN zeer breed gedragen en door de Europese Commissie gesteunde standaard voor domotica.

Deze standaard is volgens de organisatie uit Zoetermeer inmiddels ruimschoots bewezen in projecten van bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen. En de Europese Standaardisatie Commissie (Cenelec) adviseert KNX in de vorm van EN50090 als norm voor de automatisering van gebouwen.

Het protocol voert de automatisering van woningen en gebouwen met een bussysteem uit. KNX garandeert opdrachtgevers zekerheid en toekomstvastheid voor de gekozen techniek. Inmiddels maken zo�n honderd Europese fabrikanten hun domoticaproducten volgens EN50090. Het bussysteem houdt KNX �open� en bedient bijvoorbeeld de verlichting, de verwarming, de beveiliging, persoonlijke alarmering en de telecommunicatie. KNX is ook voorbereid voor de communicatie met andere apparatuur in een woning of zorginstelling. Bewoners kunnen via het protocol met hun mobiele telefoon inbellen op de installatie in de woning.

De KAN verwacht dat het bussysteem een internet-achtige functie krijgt in een gebouw. Met deze infrastructuur kan de installateur straks alle verschillende installaties in een gebouw of woning via één communicatiekabel met elkaar verbinden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels