nieuws

Straatwerk Leiden hier en daar broddelwerk

bouwbreed

leiden – Het straatwerk in Leiden deugt van geen kant. “De kwaliteit is niet voldoende. Hier en daar is het broddelwerk”, aldus het rapport van de SEB, de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijven.

De eindconclusie van het rapport luidt: “Het algemene beeld is niet voldoende. Er zullen acties moeten worden ondernomen. Op sommige plaatsen is sprake van zeer middelmatig werk”.

“Ik ben me rot geschrokken”, zegt CDA-raadslid A.Flippo. De grootste oppositiepartij in de Leidse raad betaalde het onderzoek van de SEB uit eigen zak, omdat het college geen trek had in een second opinion. “Het is veel erger dan ik dacht. Ik dacht, dat de SEB in zijn oordeel wel mild zou zijn en zou wijzen op slechte plekken. Maar er is een heel hard oordeel geveld”.

Het rapport gaat gedetailleerd in op het werk in de binnenstad, dat op zijn hoogst anderhalf jaar oud is. Zo wordt uitgebreid uit de doeken gedaan dat bij het straten met keitjes voegen van 5 millimeter aanvaardbaar zijn, omdat de keitjes niet gelijkvormig zijn. Maar auditor F.R. Starke uit Zoetermeer, die ook examinator is bij het SEB, heeft hier en daar voegen van 6 centimeter aangetroffen. “Dat is ronduit gevaarlijk en zal zo snel mogelijk moeten worden hersteld”, aldus het rapport.

“Het werk, dat bedoeld was om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren, heeft 21 miljoen euro gekost”, zegt Flippo. “Het budget is onlangs met 5 euroton opgehoogd. Nu blijkt, dat hele stukken gewoon over zullen moeten. Het rapport staat vol met termen als �onaanvaardbaar� en �gevaarlijk�. Er is werk bij, dat een half jaar geleden is opgeleverd, zoals op de Lammerschansweg. En in het rapport zijn heel veel foto�s met slecht straatwerk opgenomen”.

“De auditor noemt het argument van het college over de verzakkingen in de Houtstraat in relatie tot de verlegde leidingen �zeer zwak�. En wat ik misschien wel het allerergste vindt: wij geven veel geld uit voor kwaliteit en de auditor zegt, dat het werk overduidelijk zonder liefde voor het vak is gedaan”.

“Wij gaan dit rapport bespreken in de raadscommissie ruimte”, zegt Flippo. “Ik spreek de verantwoordelijk wethouder erop aan. Het gaat mij niet om die twee huisaannemers en ook niet over de gemeentelijke inspecteurs. Daar gaan we niet over. Maar het gonst inmiddels van de geruchten in Leiden. Zo wordt verteld, dat de huisaannemers en de inspecteurs elke woensdag samen biljarten. En het schijnt ook zo te zijn, dat degene die het werk gunt, ook degene is die het werk inspecteert. Onder meer daarop wil ik de wethouder aanspreken”.

�Er is een heel

hard oordeel

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels