nieuws

Stap vooruit in bestrijding muskusrat

bouwbreed

sittard – Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de bestrijding van muskus- en beverratten. Dat maken het het Zuid-Limburgse waterschap Roer en Overmaas en het Duitse Wasserverband Eifel-Ruhr bekend.

In het grensgebied tussen Nederland, Duitsland en België zijn ratten een ware plaag. “Door de toenemende populatie muskusratten nemen de risico�s op afkalving en doorbreken van (boezem)kaden en dijken toe. Tot nu toe is de bestrijding erin geslaagd ernstige gevaarlijke situaties te voorkomen”, zo maakt de Nederlandse muskusrattenbestrijding bekend. “Met de huidige vangstontwikkeling lijkt dat moeilijker te worden.” De knaagdieren veroorzaken grote schade aan onder meer dijken. Een klacht die al jaren klinkt, is dat de Duitsers de beesten nauwelijks bestrijden. “Het is aan de Limburgse grenzen dweilen met de kraan open”, zegt een woordvoerder van het schap in Sittard. De samenwerking moet daaraan een eind maken. Nederlandse rattenvangers gaan Duitsers opleiden.

Er komt ook een analyse van de verspreiding en de aantallen ratten. De gezamenlijke aanpak heeft in eerste instantie een looptijd van twee jaar en begint in de tweede helft van dit jaar. Het Zuid-Limburgse project dient als proef voor de rest van het Nederlands-Duitse grensgebied. De Duitse ratten zwemmen veelal Nederland binnen via de rivieren, zoals de Roer en de Rijn. Vanuit Limburg zwemmen ze via de Maas naar een nieuwe werkplek elders in Nederland. En vervolgens veroorzaken ze grote schade aan gewassen, dijken en stuwen. Ook wegen en spoorbanen kunnen door het gegraaf verzakken.

Elf kruiwagens

“Een muskusrat vergraaft per jaar een kubieke meter dijk of grond”, legt een woordvoerder van het waterschap Roer en Overmaas uit. “Dat staat gelijk aan elf kruiwagens. Vorig jaar zijn er in heel Nederland ruim 400.000 gevangen en dat is slechts een deel van het totale aantal. Alleen al vanwege de noodzaak van hoogwaterbestrijding is het belangrijk om die beesten een halt toe te roepen.”

Tot nog toe zijn er geen overstromingen geweest als gevolg van gravende ratten, maar het risico bestaat wel, zegt de woordvoerder. “Ratten hebben in het verleden vaak voor ongevallen met tractoren gezorgd, die wegzakten in een kuil. Ook liepen koeien in weilanden daardoor gebroken poten op”, laat hij weten.

Reageer op dit artikel