nieuws

Rijkswaterstaat test bouwmethoden voor tunnel

bouwbreed

nijverdal – Rijkswaterstaat laat niets aan het toeval over om te voorkomen dat de aanleg van een combi-tunnel in het dorpshart van Nijverdal schade oplevert aan woningen, gebouwen en het spoor.

Midden in de achtertuin van een woning in het centrum van Nijverdal is een 31,5 meter hoge hei-opstelling geplaatst. Op verschillende wijzen worden er, bij wijze van proefopstelling, vier 17 meter diepe damwanden in de grond gezet. Met zeer gevoelige meetapparatuur worden eventuele schadelijke gevolgen geregistreerd.

Tijdens de proef worden de wandplaten op verschillende manieren in de grond aangebracht. Zo wordt bij één plaat de grond helemaal voorgeboord, terwijl bij een andere proef dat slechts gedeeltelijk gebeurt.

Ook wordt bestudeerd wat er gebeurt als er onder hoge druk water wordt ingespoten. Een andere optie, die eveneens wordt onderzocht, is het volledig trillen van de damwandplanken.

“Er worden zowel boven- als ondergronds metingen verricht”, aldus R. Kroon, projectleider van Rijkswaterstaat.”

“Niet alleen monitoren we de gebouwen, maar we bestuderen tevens mogelijke negatieve effecten aan het spoor en een hoogspanningsmast.”

Naar verwachting zijn in mei de resultaten van de meetgegevens bekend. De combi-tunnel (spoor en autoverkeer) wordt 500 meter lang. Het Rijk heeft voor het project 105 miljoen euro beschikbaar gesteld. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. De combi-tunnel maakt een eind aan de flessenhals voor het verkeer tussen Almelo en Zwolle.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels