nieuws

Prepensioen blok aan been van cao

bouwbreed

AANHEF_SUB:analyse

Oud-minister-president Joop den Uyl hield het zijn PvdA-congres jaren geleden al voor: aan het onmogelijke is niemand gehouden. Het ziet ernaar uit dat minister De Geus (Sociale Zaken) dat nu wel gaat vragen van de sociale partners, verzekeraars en pensioenfondsen.

Hij wil de wet die de fiscaliteiten rond prepensioen en levensloop regelt per se op 1 januari 2006 invoeren. Een onmogelijke opgave weten de echte deskundigen. Eerst zullen sociale partners immers afspraken moeten maken over wat voor regeling zij willen. Vervolgens kunnen pensioenfondsen en verzekeraars de regelingen uitvoeringsgereed maken.

Onder zware druk van de Eerste Kamer heeft het kabinet wat toegegeven. De Geus wil druk op de cao-onderhandelingen houden, reden waarom hij vooralsnog vasthoudt aan de datum. Mocht in september blijken dat het toch niet lukt, dan is uitstel eventueel nog mogelijk. Met deze houding bereikt de bewindsman precies het tegenovergestelde van wat hij beoogt. Sociale partners zullen er echt wel alles aan doen om dit dossier zo snel mogelijk op te lossen. Maar de berekeningen die zij moeten maken, zijn net zo ingewikkeld als die van de verzekeraars en de pensioenfondsen.

Daar komt nog bij dat je wel heel zeker van je zaak moet zijn met de berekeningen. Neem bijvoorbeeld de ruzie tussen cao-partijen bij de bouw-cao. Als uitgangspunt hebben beide partijen cijfers van het Sfb genomen. In de berekening van de effecten zitten echter procenten verschil.

Overdrijven

Belangrijk blijkt met welke ogen er naar de cijfers wordt gekeken, optimistisch of pessimistisch. Het is het verschil tussen 3 procent loonkostenstijging zoals de vakbonden zeggen of 17 procent waarop de werkgevers uitkomen. Ervan uitgaande dat beide in ongeveer gelijke mate overdrijven, zou de loonkostenstijging rond de 10 procent uitkomen. Onaanvaardbaar dus.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen heeft nu in een brief aan de senaat een tussenvoorstel gedaan. Geef sociale partners tot uiterlijk 31 december dit jaar de tijd om eruit te komen. Vervolgens hebben pensioenfondsen dan een jaar de tijd voor implementatie. Dat betekent invoering per 1 januari 2007, hetgeen de Eerste Kamer zelf ook voorstelde. De VB acht dit geen luxe, maar noodzaak.

Dinsdag is de stemming in de senaat. Te hopen is dat De Geus dan alsnog toegeeft.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels