nieuws

Nog drie varianten kustversterking Noord-Holland

bouwbreed

haarlem – Van alle varianten om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, evenals de smalle duinenrij bij Callantsoog te versterking, zijn er nog drie overgebleven. De provincie Noord-Holland kan nu voor het einde van het jaar een advies bij het Rijk deponeren over hoe de regio de zwakke schakels aan de kust het best denkt te kunnen versterken.

Het gaat om de varianten �Gladde Kust�, �Duinzoom in de lift� en �Harde Kust�. Extreme oplossingen zoals het doorbreken van de Hondsbossche Zeewering of het vervangen van de dijk door duinen, komen daarmee te vervallen.

“We liggen op koers”, zegt gedeputeerde P. Poelmann. Hij toont zich zeer content met de mijlpaal die door deze keuze is bereikt in het project Kustvisie 2050. De drie overgebleven oplossingsrichtingen worden het komende halfjaar onderzocht op de gevolgen die de plannen hebben voor de omgeving en de effectiviteit van de maatregelen die moeten worden genomen.

In de �Gladde Kust� wordt een zeewaartse duinverbreding toegepast van Huisduinen tot Petten en wordt de Hondsbossche en Pettemer Zeewering aan landzijde versterkt.

In de landwaartse versterking �Duinzoom in de lift� wordt de duinverbreding tussen Huisduinen en Callantsoog landwaarts aangebracht. Hierdoor is een gedeeltelijke herstructurering van het dorp Callantsoog nodig. De Hondsbossche Zeewering wordt, bij gelijkblijvende hoogte, overslagbestendig gemaakt, zodat de dijk niet bezwijkt wanneer veel water over de dijk slaat.

De laatste variant , �Harde Kust�, betreft eveneens een zeewaartse kustversterking. Een serie dammen van ongeveer 250 meter wordt in zee aangebracht, gecombineerd met beperkte zeewaartse duin- en strandverbreding in het noordelijke deel van de zwakke schakels.

Bij alle varianten is een combinatie van kustveiligheid met natuur, recreatie en toerisme mogelijk. De uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek worden in oktober verwacht, waarna de provincie na het advies van de mer-commissie, bepaalt welke variant zij voorlegt aan staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer en waterstaat).

Mocht in de tussentijd blijken dat de aannames van de provincie te optimistisch zijn, dan moet de aanpak van de zwakke schakels worden bijgesteld, zegt gedeputeerde Poelmann. Diverse wetenschappers gaan er van uit dat bodemdaling en zeespiegelrijzing veel dramatischer gaan uitpakken dan tot nu toe is aangenomen en hebben de noodklok geluid. Het Rijk onderzoekt dit de komende tijd.

Reageer op dit artikel