nieuws

Krispijn Wonen vestigt hoop op lage rente

bouwbreed

dordrecht – In Oud Krispijn zijn de doelen helder. Met een investering van 140 miljoen euro moet de Dordtse achter-standswijk over acht jaar een bruisende gemeenschap worden. Nu de financiering nog.

In de woonwijk gloort weer hoop. Renovatie, nieuwbouw en sloop hebben de bewoners weer trots gemaakt op de in verval geraakte wijk. De bouwwerkzaamheden hebben zelfs de aandacht getrokken van mensen die eerder waren weggetrokken. Zij lonken nu naar een koophuis in hun oude buurt.

Over het succes van de aanpak bestaat bij Krispijn Wonen geen twijfel. “Uit onze monitor blijkt dat één op drie mensen weer vertrouwen heeft in de wijk”, meldt directeur Riet Duykers.

Nu de aanpak zijn vruchten afwerpt, is het voor Duykers tijd om afscheid te nemen. “Ik ben altijd een pionier geweest. Er breekt nu een nieuwe fase aan waarin de projecten lopen en beheerd moeten worden. Daar ben ik niet de directeur voor”, licht zij haar vertrek toe.

“De last van Oud Krispijn is zwaar voor ons”, bekent Marc Vintges. De directeur van de Dordtse woningbouwcorporatie Interstede besloot eind jaren negentig samen met zijn collega�s van Woondrecht en Progrez om de achterstandswijk aan te pakken.

Om het niet bij cosmetische ingrepen alleen te laten is door de corporaties in overleg met de gemeente een plan uitgewerkt waarbij zowel de kwaliteit van de woningen als de veiligheid op straat zou worden verbeterd. Krispijn Wonen is door het trio opgericht om de met de gemeente overeengekomen voornemens uit te werken.

De organisatie is meer dan een eenvoudige samenwerking. De corporaties hebben al hun bezit in de wijk, in het totaal zo�n 2000 woningen, aan Krispijn Wonen verkocht dat zelfstandig de renovatie van de wijk uitvoert en nieuwe plannen ontwikkelt. “Inhoudelijk zijn we zeer tevreden met het resultaat”, spreekt Vintges namens de eigenaren van Krispijn Wonen over de inspanningen van Duykers. Zij heeft bouw- en renovatieplannen opgesteld die tot en met 2013 lopen. Eén probleem is daarbij niet opgelost. Als over acht jaar de bouwvakkers Krispijn verlaten is er een negatief resultaat over van 60 miljoen euro.

In de zomer van 2003 leek een oplossing voor de financiële problemen nabij. De belangenvereniging van woningbouwcorporaties Aedes vroeg Krispijn Wonen deel te nemen aan het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing.

Aedes lanceerde het fonds destijds in samenwerking met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het corporatienetwerk de Vernieuwde Stad als een middel om rijke corporaties in staat te stellen arme branchegenoten financieel te ondersteunen. Wie goed in de slappe was zit, kan aan het fonds garanties verstrekken. Met de borgstellingen van rijke branchegenoten op zak zouden corporaties die krap bij kas zitten dan geld kunnen lenen.

Duykers was enthousiast over het proefproject. “We hebben een prospectus gemaakt. En onze controller heeft weekeinden achter elkaar doorgewerkt om onze financiën transparant en inzichtelijk te maken”, vertelt zij. Alle inspanningen bleken uiteindelijk tevergeefs. Niet meer dan een handjevol corporaties meldde zich.

“We zijn erg teleurgesteld”, verwoordt Duykers haar gevoelens. Vintges vult haar aan. “We hadden een hele zaal verwacht met veertig of vijftig mensen.” De poging om via het garantiefonds geld aan te trekken is na de lage opkomst direct afgeblazen. Vintges wilde het clubje welwillende branchegenoten niet opzadelen met een financiële last van toen nog 30 miljoen euro. “Dat kun je ze niet aandoen.”

Voor Vintges zit er niets anders op dan verder te zoeken naar manieren om het gat te dichten. Hij wil daarbij bekijken of de huidige lage rentestand de financiële slagkracht van de corporaties kan versterken. Daarnaast wil Vintges onderzoeken of het versnellen van de woningverkopen voor voldoende geld kan zorgen. “Maar ik sluit niet uit dat we ook andere maatregelen zullen onderzoeken.” Voor het einde van de zomer moet er een de oplossing zijn.

Reageer op dit artikel