nieuws

Krispijn Wonen kampt met tekort van 60 miljoen

bouwbreed

dordrecht – Krispijn Wonen kampt met een tekort van 60 miljoen euro. Het gat in de begroting van de ontwikkelingsmaatschappij is ontstaan door een aanpassing van de plannen. Het tekort bij het bedrijf dat speciaal is opgericht voor de renovatie van Oud Krispijn in Dordrecht-West is daarmee verdubbeld.

De sociale huisvester maakte eerder al bekend met een budgetprobleem van 30 miljoen euro te worstelen. De omvang van het financiële tekort is daarmee in anderhalf jaar tijd verdubbeld. Volgens Krispijn Wonen is het geldprobleem toegenomen omdat de renovatieplannen in de gelijknamige Dordrechtse wijk zijn �herijkt naar een hoger ambitie- en kwaliteitsniveau�.

Voor het tekort zocht Krispijn Wonen aanvankelijk steun bij het Garantiefonds voor Stedelijk Vernieuwing, een initiatief van de branchevereniging van corporaties Aedes. Bij het in de zomer van 2003 opgezette fonds kunnen rijke corporaties borgstellingen afgeven. Arme sociale huisvesters zoals Krispijn kunnen met behulp van deze borgstellingen vervolgens leningen afsluiten en zo hun plannen financieren.

M. Vintgens, die de vertrekkende directeur R. Duykers van Krispijn Wonen de komende maanden gaat vervangen, laat weten dat het garantiefonds de financiële problemen niet op heeft kunnen lossen. Hij zoekt momenteel samen met de corporaties Interstede, Progrez en Woondrecht, die bezit hebben in de wijk en binnen de ontwikkelingsmaatschappij samenwerken, naar andere oplossingen voor de gerezen financiële problemen.

Bij de start van het project eind jaren negentig besloten de drie partners om de plannen met de verkoop van woningen te financieren. Na het aanbreken van het nieuwe millennium is het economische klimaat echter dramatisch verslechterd. Mensen kopen hierdoor geen eigen woning meer en wachten in hun huurhuis op betere tijden. De woningen van het trio binnen én buiten Oud Krispijn blijven als gevolg van de vastgelopen markt bezet en kunnen dus niet van de hand worden gedaan.

Lokale herhuisvesting zorgt voor een extra probleem. De corporaties die in Oud Krispijn bezit hebben, kunnen hun woningen in de wijk niet kwijt omdat die nodig zijn voor wijkbewoners die in het kader van de grootscheepse renovatie moeten verkassen. In Oud Krispijn wordt momenteel gewerkt aan de sloop van ruim zevenhonderd sociale huurwoningen om plaats te maken voor nieuwbouw.

Oud Krispijn is één van de 56 wijken die door minister Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zijn aangewezen om met voorrang aangepakt te worden. De lijst is opgesteld om de traag verlopende herstructurering van oude stadswijken te versnellen.

Reageer op dit artikel