nieuws

Investeringen corporaties dalen aanzienlijk

bouwbreed

naarden – Corporaties hebben in 2003 eenvijfde minder geïnvesteerd dan aanvankelijk gepland. Dat blijkt uit het Verslag Financieel toezicht 2003 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder van de sociale huisvesters.

In 2002 voorspelden de woningbouwverenigingen nog dat er 5 miljard euro zou worden geïnvesteerd. De uitgaven aan het onderhoud en de bouw van nieuwe woningen kwam uiteindelijk op 4 miljard euro uit.

De corporaties hebben tot 2006 voor 25,2 miljard euro plannen klaarliggen. Dat is 11 procent meer dan de ramingen die een jaar eerder bekend zijn gemaakt. De investering per woning stijgt de komende jaren met 2 procent naar 137.000 euro. Van dit bedrag is gemiddeld 28.650 euro onrendabel, wat betekent dat dit geld niet met de verhuur van de woning kan worden terugverdiend.

In 2003 zijn de uitgaven aan onderhoud en woningverbetering in vergelijking met een jaar eerder met eenvijfde gestegen naar 1,1 miljard euro. De groei van de uitgaven aan renovatiewerkzaamheden houdt naar verwachting aan. De uitgavenprognoses voor onderhoud zijn door de branche voor de komende twee jaar verder omhooggeschroefd.

Het aantal woningen dat corporaties de komende tien jaar willen slopen of renoveren, is toegenomen. De sociale huisvesters hadden aanvankelijk 8,8 procent van hun bestand aangemerkt als woningen die in het kader van de herstructurering worden vervangen of opgeknapt.

Dat aandeel is in 2003 opgetrokken naar 14,6 procent. Opvallend genoeg zijn de plannen op dit gebied voor de door de minister van VROM aangewezen 56 prioriteitswijken naar beneden bijgesteld.

Reageer op dit artikel