nieuws

Installatietak Stork verbetert resultaat

bouwbreed Premium

naarden – De installatiepoot van techniekconcern Stork heeft vorig jaar de brutowinst met 15 miljoen euro opgevoerd tot 43 miljoen euro. De omzet liep daarentegen terug, met 8,5 procent tot 796 miljoen euro.

De sterke stijging van de brutowinst wordt grotendeels verklaard door het lage resultaat in 2003 als gevolg van een reorganisatie. De kosten daarvan werden in dat jaar ten laste gelegd van de winst van de Stork�s installatietak Technical Services.

In 2004 waren de marktomstandigheden wederom matig, constateert Stork.

Het concern uit Naarden zag zich genoodzaakt verdere kostenbesparingen door te voeren. Het personeelsbestand van de installatiepoot daalde daardoor verder. Het bedrijfsonderdeel telt nu zo�n 6300 werknemers, ruim 350 minder dan in 2003.

Het gehele concern behaalde vorig jaar iets meer winst dan het jaar ervoor. De nettowinst bedroeg 78 miljoen euro tegen 74 miljoen in 2003. De omzet daalde door de verkoop van activiteiten flink, van 1,95 miljard tot 1,82 miljard euro. Exclusief het omzetverlies van de afgestoten onderdelen bedroeg de omzetdaling 2 procent. De orderontvangst van de overgebleven activiteiten steeg met 4 procent.

Stork spreekt in een verklaring van een zeer bevredigend 2004. “Je kunt zeggen dat onze �diesel� nu goed op gang is gekomen. Het afgelopen jaar zelfs bijzonder goed”, aldus bestuursvoorzitter S. Vollebregt. De resultaten overtreffen de verwachtingen van analisten. Op de effectenbeurs had dat als resultaat dat de koers in de ochtendhandel met ruim 3 procent steeg tot een niveau van rond de 27 euro.

Volgens de topman van Stork werden de “over het geheel genomen goede resultaten” behaald in een nog steeds zwakke economie. Ook nu bespeurt hij nog geen krachtig economisch herstel. Stork wil daarom geen uitspraken doen over de winst- en omzetontwikkeling in 2005. Het bedrijf liet wel weten dat de grootste kostenbesparingen inmiddels zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel