nieuws

Gemeente Den Haag wil jaarlijkse controle brandveiligheid

bouwbreed

den haag – De gemeente Den Haag neemt het voortouw bij de vergroting van de brandveiligheid in openbare gebouwen. Burgemeester W. Deetman meent dat er in Nederland een klimaat is ontstaan waarin brandveiligheid ondergeschikt dreigt te worden aan economische belangen. Daarbij wil hij zich niet neerleggen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij, mede namens wethouder M. Norder, een keuring te willen invoeren voor alle gebouwen die een gebruiksvergunning hebben. Hij wil die keuring, naar het voorbeeld van algemene periodieke keuring voor auto�s, laten uitvoeren door particuliere bedrijven. De brandweer treedt daarbij op als handhaver.

“Slechts een systematische controle van alle panden met een vergunning kan de kans op een ramp zoals in Volendam verminderen. Ten slotte is het wagenpark ook een stuk veiliger geworden door invoering van de apk”, zo schrijft hij.

“Het kabinet legt nu de nadruk op vermindering van de administratieve lastendruk zoals vergunningen en heffingen. Ik verbaas mij erover”, aldus Deetman, “dat de Tweede Kamer, zo kort na de discussie over de brandveiligheid, de slachtoffers van Volendam blijkbaar alweer is vergeten.”

Hij richt zijn pijlen tevens op de fracties in de Tweede Kamer en op de werkgeversorganisatie VNO/NCW. De burgemeester laat ze weten dat “hij het niet op zijn geweten wil hebben dat in Den Haag een ramp gebeurt zoals in Volendam en recent in Buenos Aires, en al helemaal niet als dat komt door een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij ondernemers.”

Ter illustratie wijst hij erop dat in Den Haag blijkt dat 60 procent van de ondernemers de brandveiligheidsvoorschriften overtreedt. Deetman nodigt kamerleden en werkgeversversvertegenwoordigers uit voor een debat over de kwestie.

Nog voor de zomer hoopt hij verder met een definitief voorstel aan de gemeenteraad te komen.

Reageer op dit artikel