nieuws

G4 vreest korting op budget voor stadsvernieuwing

bouwbreed Premium

DEN HAAG – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4, roepen minister Dekker (VROM) op het budget voor stadsvernieuwing intact te laten.

De Haagse wethouder Norder liet gisteren namens de G4 weten dat zij bezuinigingen vrezen “nu het nieuwe huurbeleid van minister Dekker dreigt te stranden”.

De VVD-minister wilde vanaf juli 2006 via een grotere vrije sector, op termijn extra huurverhogingen en minder regels de woonmarkt openbreken en de huizenbouw stimuleren. Via dit nieuwe beleid wilde Dekker 250 miljoen euro bezuinigen. Een meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de grootste regeringsfractie van het CDA, keerde zich tegen de plannen. Volgens het CDA zou het huurbeleid de middeninkomens te veel aantasten en is huurliberalisering in een overspannen markt onmogelijk.

Volgens de vier grote steden bestaat de kans dat de bewindsvrouw bezuinigt op stadsvernieuwing nu het huurbeleid op de helling staat. “De grote steden zitten midden in het proces van stedelijke vernieuwing”, legde Norder uit. “Segregatie wordt op die manier doorbroken en de wijken verbeteren aanzienlijk. Dat proces mag niet gefrustreerd worden.” (anp)

Reageer op dit artikel