nieuws

Dokmodel Zuidas Amsterdam waarschijnlijk toch haalbaar

bouwbreed

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam is optimistisch over de haalbaarheid van de ondergrondse aanleg van ringweg A10-Zuid, spoor- en metrolijnen en de bouw van een nieuw treinstation bij de Zuidas. Bouwvoorman L.C. Brinkman, die als informateur het zogenaamde dokmodel van een sluitende begroting moest voorzien lijkt daarin geslaagd, zo laten betrokkenen weten.

Vandaag vergadert de ministerraad over het nieuwe businessplan voor een �dok-nv� waarin Brinkman een oplossing heeft gevonden voor het miljardentekort dat het plan vorig jaar nog onuitvoerbaar maakte, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van VROM. Op 23 februari is weer bestuurlijk overleg tussen diverse ministeries en burgemeester en wethouders van Amsterdam waar de definitieve knopen moeten worden doorgehakt.

Het plan om op Amsterdams meest ambitieuze kantorenlocatie alle infrastructuur ondergronds te laten lopen, leek lange tijd onuitvoerbaar wegens geldgebrek. Ondanks het enthousiasme van gemeente, provincie en Rijk die bereid waren 334 miljoen euro te storten en een toezegging van 900 miljoen van ABN Amro, ING en NS Vastgoed voor de bouwgrond was er een gat van bijna een miljard euro. Vorig jaar werd Brinkman aangetrokken met de opdracht om een oplossing te vinden voor het tekort. Betrokkenen bevestigen dat die oplossing nu zeer nabij is.

“In september presenteerde Brinkman zijn eerste bevindingen, in december kwam hij met aanvullingen en nu lijkt men er uit te zijn,” zegt K. Buschman namens de Amsterdamse wethouder D. Stadig. “Wij zijn in elk geval heel optimistisch.”

Drie vlakken

Buschman weigert in te gaan op de precieze inhoud van Brinkmans plan. “Dat kan pas na 23 februari, als we de alles zwart op wit hebben. Ik kan alleen zeggen dat Brinkman op drie vlakken naar oplossingen heeft gezocht. Eerst heeft hij gekeken naar de scope van het plan; wat valt er wel en niet binnen? Vervolgens naar wat het ministerie van Verkeer sowieso aan de spoorlijnen in het gebied moet uitgeven, ook als er niets gebeurt. En als laatste naar welke instrumenten het ministerie van Financiën tot zijn beschikking heeft om dit plan mogelijk te maken.”

Op de vragen of het klopt dat Brinkman het aantal te bouwen woningen heeft teruggeschroefd ten behoeve van kantoorruimte of dat er meer investeerders vanuit het bedrijfsleven zijn aangetrokken wil de Amsterdamse woordvoerder geen antwoord geven. “We zijn nog in onderhandeling. Bestuurlijke afspraken liggen nog erg gevoelig. Ik mag alleen zeggen dat private partijen echt geïnteresseerd zijn en ook bereid zijn risicodragend te participeren. Niet hoe het huishoudboekje er precies uitziet.” Waar ze nog aan toevoegt dat de bedragen zoals die een jaar gelden circuleerden inmiddels achterhaald zijn.

In het jaar dat Brinkman zocht naar oplossingen die het Dokmodel mogelijk maken kwam er veel kritiek op de plannen. Zowel het CPB als het Ruimtelijk Planbureau vrezen torenhoge maatschappelijke kosten.

Reageer op dit artikel