nieuws

Bouw in spagaat over fonds voor claims

bouwbreed

utrecht – De bouw zit in een spagaat. De meeste bedrijven willen best af van de dreigende civiele claims en dus meedoen in een fonds, maar de financiering daarvan is een fors probleem. De grote bouwers hebben al laten weten niet meer dan de al toegezegde 20 miljoen euro te willen betalen.

Binnen het bestuur van Bouwend Nederland is de financiering van het civiele-claimsfonds een heikel onderwerp. Een aantal problemen doemt op bij de uitwerking, waarbij mogelijke oplossingen telkens op bezwaren stuiten.

Tijdens een bestuursvergadering afgelopen maandag kwam een voorstel ter tafel om via een verhoging van de contributie het fonds te vullen. Met name kleine bedrijven, die weinig of niets te maken hebben met openbare aanbestedingen, zouden dan moeten meebetalen. Gezien de problemen die Bouwend Nederland nu al heeft met het kleinbedrijf is dat van tafel geveegd.

Een tweede probleem is dat het fonds niet alleen voor de gww-claims bedoeld is, maar ook voor de b&u- en de installatiesector. Als gekozen wordt voor voeding van het fonds naar rato van de hoogte van de Nma-boetes, dan is derhalve nu niet uit te rekenen wat de bedrijven moeten betalen. Zelfs de verdeling per sector kan nog niet exact worden uitgerekend.

Met name de installatiesector is daarbij nog niet toe aan meedoen in het fonds. Uneto-VNI, dat volgens bronnen rond het Bouwend Nederland-bestuur aangeslagen zou worden voor 10 van de 50 miljoen euro, gooit daarom voorlopig de kont tegen de krib.

Een andere optie om het fonds te voeden was het vermogen van de brancheorganisaties te gebruiken. Nog afgezien van de vraag of dat vermogen toereikend is, zouden linksom of rechtsom de leden dat uiteindelijk toch op moeten brengen, dus ook de kleintjes.

Voorts speelt dat de gww�ers die nu een boete hebben gekregen zich erbij neerleggen dat er collega�s zijn die de dans ontsprongen zijn. Maar dat die ook niet zouden bijdragen aan het civiele fonds, gaat ze te ver.

De grote bouwers stellen zich op het standpunt dat zij liever gaan procederen als ze voor meer dan de toegezegde 20 miljoen zullen worden aangeslagen.

Bijkomend probleem vormt een van de gesprekpartners, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar kan de bouw afspraken mee maken, maar de VNG kan haar leden niet dwingen daarmee akkoord te gaan. Dus zelfs met afspraken loopt de bouw nog steeds de kans door individuele gemeenten aangesproken te worden. Ook daar zal een oplossing voor moeten komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels