nieuws

Beter Wonen: Cijfers van CFV stroken niet met werkelijkheid

bouwbreed Premium

almelo – De cijfers van financieel toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) over de achterblijvende investeringen van de sociale huisvesters in Almelo kloppen niet. Dat vindt directeur W. Boerstoel van Beter Wonen. In tegendeel. De corporatie investeert jaarlijks 24 miljoen euro in sloop, nieuwbouw en renovatie.

“Wat wij doen, past niet op hun formulier”, hekelt de corporatiebestuurder de werkwijze van het CFV. Jaarlijks doet het CFV in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) onderzoek naar de prestaties van de corporatiesector. Volgens de toezichthouder investeren sociale huisvesters in Almelo de komende tien jaar helemaal niets in renovatie, sloop of nieuwbouw.

Boerstoel vindt dat het CFV voor zijn onderzoek interviews moet afnemen en niet kan volstaan met het sturen van vragenlijstjes. “Het fonds kijkt veel te fragmentarisch. Het gevolg is dat dergelijke onjuiste berichten de wereld in worden geholpen. Maar dat heeft helemaal niets met de werkelijkheid te maken.”

Beter Wonen – dat eigenaar is van zo�n 7000 woningen – investeert jaarlijks 24 miljoen euro in sloop en nieuwbouw. Zo werkt de corporatie momenteel aan een grondige opknapbeurt van vierhonderd appartementen. De flats uit de jaren zestig worden volledig gestript zodat alleen het casco overblijft.

Vervolgens krijgt het gebouw een nieuwe gevel en wordt de inrichting aangepast aan de eisen van deze tijd. “De super-renovatie levert tegen lage kosten woningen op met nieuwbouwkwaliteit”, aldus Boerstoel.

Andere corporaties in Almelo hebben volgens Boerstoel grote sloopplannen. “Bij mijn collega komen minimaal vijfhonderd woningen voor sloop in aanmerking. Dat is 10 procent van het totale bezit van St. Joseph.”

Vraagtekens

De aantallen die Boerstoel noemt worden niet door directeur J. Kamst van de sociale huisvester bevestigd. Wel laat hij weten dat vraagtekens te plaatsen zijn bij de cijfers van het Centraal Fonds. “Je vraagt je soms af waar ze mee bezig zijn.” Daarbij wijst hij er op dat de meeste activiteiten van St. Joseph buiten de door het ministerie van VROM aangewezen prioriteitswijken plaatsvinden en daarom mogelijk aan de aandacht van het CFV zijn ontsnapt.

Directeur J. van der Moolen van de toezichthouder speelt de zwartepiet terug. “Wij baseren ons op de jaarverslagen van de corporaties. Werk dat op de planning staat moet dus ook worden vermeld. Het is in het belang van het toezicht dat dergelijke informatie ook klopt. Maar ja, als je er rotzooi in stopt dan komt er ook rotzooi uit”, verwoordt hij namens het CFV zijn ergernis.

Reageer op dit artikel