nieuws

Beroep op hulp voor Atjeh in de vorm van constructiehout

bouwbreed

banda atjeh – De enorme vraag voor constructiehout dat nodig is voor de herbouw van dorpen en steden in Atjeh zou een volgende milieuramp kunnen inluiden als lokale bossen worden leeggekapt. Milieugroeperingen hebben daarom donorlanden opgeroepen hun hulp of bijdrage in de vorm van hout te sturen.

In totaal zijn meer dan 500.000 mensen in Atjeh op de noordelijke punt van het Indonesische eiland Sumatra als gevolg van de tsunami op 26 december hun huis kwijt geraakt.

De vraag voor hout voor herbouw zal daarom in korte tijd enorm toenemen en bijgevolg een zware wissel trekken op de lokale bossen waar illegale houtkap al sinds jaren een milieuprobleem is.

Volgens een studie van lokale milieudeskundigen van Greenomics en het Wereld Natuur Fonds is naar schatting tussen de 4 en 8 miljoen kubieke meter hout nodig voor de herbouw over een periode van vijf jaar Die hoeveelheid hout verhoudt zich tot een productiebos met een oppervlakte van 227.000 hectare.

Elfian Efensi, voorzitter van Greenomics Indonesia stelde daarom in The Jakarta Post dat het verstandig zou zijn als een deel van de toegezegde hulp in de vorm van hout zou worden omgezet. Bovendien acht hij het van groot belang dat het om duurzaam hout moet gaan omdat anders het doel van behoud van het milieu wordt voorbijgestreefd.

Reageer op dit artikel