nieuws

Belgisch bouwconvenant moet meer werkgelegenheid opleveren

bouwbreed

brussel – Praten over hypotheekaftrek is bij onze zuiderburen geen taboe. Integendeel, het H-woord wordt er juist veelvuldig uitgesproken om de werkgelegenheid in de bouw te versterken. Dat bleek donderdag bij de opening van de Brusselse bouwbeurs Batibouw.

Bedrijfsleven en overheid discussieerden vrijelijk over gunstiger fiscale maatregelen om zwart werk terug te dringen. Daarbij kwam ook voortzetting van het lage btw-tarief ter sprake. Minder zwart werk, meer reguliere banen in de bouwsector. Tijdens het openingsdebat Bouw & Politiek deed het Belgische bouwbedrijfsleven opnieuw een concrete oproep aan de Belgische overheid om maatregelen te treffen die op termijn 20.000 nieuwe �bouw-jobs� moeten opleveren.

Voortzetten van het lage btw-tarief voor renovatieprojecten is een eerste stap en Didier Reynders, federaal minister van Financiën, beloofde zijn toehoorders zich daar op Europees niveau sterk voor te maken. Afschaffen zou namelijk door een toename van zwart werk tot een fors banenverlies kunnen leiden, zo was al in Frankrijk gebleken. Reynders zag zelfs mogelijkheden on het lage btw-tarief ook voor bepaalde nieuwbouwprojecten in te voeren, zoals scholen en gebouwen van lagere overheden.

Volgende stap zou een nog gunstiger belastingregime rond hypothecaire kredieten kunnen zijn, zo werd concreet uitgesproken. Reynders gaat graag werken aan meer fiscale ondersteuning van starters op de koopwoningmarkt, maar hij vraagt in ruil daarvoor aan de bouwsector om een convenant af te sluiten. De grotere fiscale voordelen kunnen namelijk alleen worden doorgevoerd als er een systeem komt van facturering door enkel nog geregistreerde aannemers. Dan wordt zwart werk sterk teruggedrongen en komen de 20.000 gewenste extra bouw-jobs in het zicht, zo maakte Reynders duidelijk. Hij wil op korte termijn met de bouworganisaties om de tafel gaan zitten om een dergelijk convenant op te zetten: “Horeca en oliesector hebben al laten zien wat in de bouw ook kan, door een akkoord met de overheid een gezondere concurrentie bevorderen. Wel moet dan goed worden geregeld wat de sancties zijn voor overtreders.”

Op energiebesparingsvlak lopen onze zuiderburen nog ver achter, zo werd duidelijk gemaakt door Els Van Weert, staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling. Zo is slechts 15 procent van de woningen redelijk geïsoleerd en moet de energieprestatiewetgeving nog worden ingevoerd. Aangezien goed voorbeeld goed doet volgen, meldde Van Weert, dat een taskforce gaat werken aan energiebesparingsingrepen voor overheidsgebouwen. Omdat prefinanciering daarbij het grootste obstakel is, wordt daarvoor 1,5 miljoen euro overgeheveld uit het Kyoto-fonds.

Innovatieparcours

De Batibouw is voornamelijk een publieksbeurs, die na klachten over publieksvervuiling in eerdere jaren, dit jaar aanvangt met een tweetal vakdagen. Er zijn circa duizend exposanten met producten en diensten rond bouwen, verbouwen en inrichten. De woning(bouw)sector is sterk vertegenwoordigd. De beurs in het Brusselse Paleizencomplex tegenover het Atomium is nog open tot en met zondag 6 maart.

Zoals de Bouwbeurs zijn innovatie-routes heeft, waarvoor bedrijven zich op commerciële gronden konden inschrijven, zo spreekt men op de Batibouw van innovatieparcours. Dit jaar krijgt vooral het milieuparcours veel aandacht. De bedrijven met technisch innovatieve producten zijn, anders dan op de Bouwbeurs, puur op inhoudelijke gronden geselecteerd, een taak die was toevertrouwd aan het Belgische Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Reageer op dit artikel